Godkendelse som praktikplads samt bonusordning

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje godkender i henhold til lov om erhvervsuddannelser de praktikvirksomheder, der ønsker at uddanne veterinærsygeplejersker og -hjælpere. Virksomhederne kan uddanne elever med speciale i enten smådyr eller heste.

Udvalget har som en forsøgsordning åbnet op for muligheden for godkendelse af satellitklinikker. Dermed vil de klinikker, som finder, at eleven vil kunne få glæde af at arbejde en del af praktiktiden på deres satellitklinik, eventuelt kunne få denne godkendt som praktikplads.

Udvalget godkender kun praktikvirksomheder i Danmark.

Retningslinjer for godkendelse samt ansøgningsskema findes ved at klikke på PDF-filerne til højre.

Som hovedregel skal en virksomhed, for at opnå fuld godkendelse som praktikvirksomhed, have to fuldtidsansatte medarbejdere. Disse skal enten være to fuldtidsansatte dyrlæger eller en fuldtidsansat dyrlæge og en uddannet veterinærsygeplejerske. Førnævnte må gerne være ejerne i virksomheden.

Endvidere er det et ultimativt krav, at praktikvirksomheden har røntgen, og at der er et rimeligt patientflow i virksomheden. Det er en konkret vurdering, foretaget af udvalget, hvad et rimeligt patientflow er.

Godkendelsen som praktikvirksomhed er 5-årig. Herefter kan praktikvirksomheden ansøge Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje om en regodkendelse som praktikvirksomhed.

Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje kan i særlige tilfælde give praktikvirksomheder dispensation fra ovennævnte krav. I disse tilfælde får en praktikvirksomhed lov til at uddanne en navngiven elev. Når den navngivne elev er uddannet, bortfalder praktikvirksomhedens godkendelse til at måtte uddanne veterinærsygeplejersker.

Bonus til praktikvirksomheder, der ansætter en elev
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) – der er Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), som pr. 1. januar 2013 har skiftet navn til AUB – yder til praktikvirksomheder, der ansætter en elev, en bonus pr. uddannelsesaftale. Eleven skal være under 25 år.

Læs mere om ovennævnte bonusordning på Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags hjemmeside

Voksenelev
Overvejer du at ansætte en voksenelev (25 år og derover), læs da herom her på udvalgets hjemmeside under "Uddannelsesaftale, tillæg samt ophævelser".

 

 Kontakt i DDD

Anette VP.jpg

Anette Villum Pedersen

Telefon: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 14-09-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter