Meritansøgning

Såfremt eleven vurderes til at have særlige forudsætninger for uddannelsen som veterinærsygeplejerske, kan eleven ansøge om afkortning af uddannelsestiden (meritansøgning).

Eleven kan fx have en uddannelse, der på område kan sidestilles med veterinærsygeplejerskeuddannelsen, eller eleven kan have haft beskæftigelse, der giver særlige forudsætninger for uddannelsen.

Praktikvirksomheden skal være indforstået med, at eleven ansøger om afkortning af uddannelsestiden.

Merit for praktiktiden
Det Faglige Udvalg for Veterinærsygepleje tager stilling til ansøgninger om afkortning af praktiktiden.

Med ansøgningen skal følgende være bilagt:

  • Lønsedler for arbejdsperioden der begrunder meritansøgningen
  • Dokumentation for udførte arbejdsopgaver samt ugentlig arbejdstid i arbejdsperioden, der begrunder meritansøgningen
  • Dokumentation fra såvel elev samt elevens praktikvirksomhed om, at begge parter er indforstået med, at eleven opnår merit.

Merit for skoleophold
Hansenberg i Kolding tager stilling til ansøgninger om afkortning af skoleophold.

 

 Kontakt i DDD

Cecilie.jpg

Cecilie Pramming

Telefon: 3871 0888
E-mail: dfu@fsek.dk

 

Senest ændret 20-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter