Indberetning af mærkede hunde

Dansk Hunderegister har den senere tid modtaget et stigende antal henvendelser fra nye hvalpeejere, som undrer sig over, at de ikke har modtaget den officielle registreringsattest på hunden.

Det oplyses, at årsagen hertil oftest er, at dyrlægen, som har mærket hunden, ikke har indberettet den inden for den lovpligtige frist på en uge. Ved henvendelse til de berørte dyrlæger angives der typisk to årsager til, at indberetningspligten ikke er overholdt:

1. Opdrætteren, der har fået hundene mærket, har ikke betalt sin regning.

2. Dyrlægen har bedt om eller ladet sig overtale til, at opdrætteren/ny hvalpeejer selv indsender    indberetningskortene.

Ovennævnte er begge i strid med lovgivningen, idet "Bekendtgørelse om mærkning og registrering af hunde" siger, at det er dyrlægens pligt at indberette en hund senest en uge efter mærkningen.

Ad 1. Det er irriterende, at blive faktureret for et gebyr, som kunden endnu ikke har betalt, men der er tale om et lovpligtigt gebyr, og den mærkede hund skal indberettes af dyrlægen. Der bør ikke gives kredit på gebyret. Gebyret bør opkræves samtidig med mærkningen.

Ad. 2. Resultatet af denne fremgangsmåde er ofte, at hundene aldrig bliver indberettet og registreret i Hunderegisteret, hvilket kan få dyrevelfærdsmæssige konsekvenser. Yderligere har dyrlægen opkrævet et lovpligtigt gebyr, som ikke bliver faktureret af DDD, når en hund ikke bliver indberettet.

Kontakt sekretariatet såfremt du har spørgsmål til ovennævnte.

Har du Kragetæer, musearm og kissejav?
Så kan det forklare, at det ikke altid er lige let, at få de korrekte oplysninger indberettet på hundene.

Hunderegisteret oplever dagligt, at der er fejl i indberetningerne, og mange af fejlene kan forklares ved svært læselig håndskrift og hastværk - fx fejl i adressen, ejerens eller hundens navn, kun 14 af de 15 tal i chipnummeret, manglende race og uforståelige forkortelser er blot nogle af de mange fejl. Men alle er med til at skabe problemer og merarbejde både for dem, der indberette, og særligt, hvis hunden er bortkommet og skal tilbageføres til retmæssig ejer.

Derfor:

  • Vær omhyggelig, når du udfylder registreringsattesten
  • Skriv med blokbogstaver på indberetningskortene
  • Tjek om alle oplysninger er med/korrekte
  • Begræns brugen af forkortelser, hvis ikke du selv  taster oplysningerne ind.

På den måde kan mange af fejlene undgås.

 

Senest ændret 14-01-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter