Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd
Spring over navigationslinks
Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
Læs om FKP
Medlemsmøde og Kvægkonference
Medlemsmøder
Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning
Ny OSR bekendtgørelse og ny vejledning
Kvægposten
Nyheder og dokumenter
Faggruppe Svin
Læs om FS
MRSA kampagne
Faggruppe Familiedyr
Læs om Faggruppe Familiedyr
Vision og mission for FF
Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, medlemsmøde mv.
Journalen
Nyheder, links og dokumenter
Anmeldelser og klager
Årsmøde
Verdenskongres 2017
Outreach - Seminar om sund avl
Precongres events
Handouts
Antibiotikavejledning til familiedyr
FFs antibiotikavejledning som app
Neutralisation af hund og kat
Guidelines til infektionskontrol
ISO Dyrlægen
Fokus på processer
8 trin mod ISO Dyrlægen
Kollektiv auditering
ePraksis-VET
Tilmelding
ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg
FECAVA
WSAVA
Hund med hensyn
Hej Hund Kampagnen
Vejledende arbejdsark til indretning af røntgenrum
Vejledning om hundelovens forbudsordning
Kattemærkning
Ansøgningsprocedure: Ikke-registrerede præparater
Lokal efteruddannelse
Studie af sundhedsstatus brachycephale hunde
Faggruppe Heste
Læs om FH
Salg af attest til handelsundersøgelse og eHest
FAQ eHest
Vejledning til syn og skøn
Links til andre organisationer
Laboratorieguide
Antibiotikavejledning
FH antibiotikavejledning som app
Links til politikpapirer
Syn og skøn - handelssager
Årsmøder
Anbefalinger - håndtering af EHV 1 mistanke
Nyheder og dokumenter
Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Læs mere om Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Mission, vision og målsætning
Nyt fra DF
Faggruppe Biomedicin
Læs om Faggruppe Biomedicin
Biomedicinkonference 2019
Medlemsmøder
Regionalforeninger
Bornholms Dyrlægeforening
Dyrlægeforeningen for Aalborg og omegn
Dyrlægeforeningen Østjylland
Fyens Stifts Dyrlægeforening
Holbæk Amts Dyrlægeforening
Generalforsamling
Københavns Dyrlæge-Selskab
Nordjysk Dyrlægeforening
Nordsjællands Dyrlægeforening
Præstø Amts Dyrlægeforening
Ribe Amts Dyrlægeforening
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening
Sorø Amts Dyrlægeforening
SydØstjyllands Dyrlægeforening
Generalforsamling
Sønderjydsk Dyrlægeforening
Vendsyssel Dyrlægeforening
Viborg Amts Dyrlægeforening
Fagdyrlægeforeninger
Fagdyrlæge i Kvægproduktion og kvægsydomme
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Fagdyrlæge i sygdomme hos heste
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Faglige selskaber
Internationale organisationer

Hjem

Samfund-sundhed-og-velfaerd.gif

Hvad er faggruppens formål?

Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd beskæftiger sig dyrs sundhed, sygdom og velfærd i bred forstand og med zoonoser. Interessen rækker fra dyrets fødsel til middagsbordet – i både nationalt og globalt perspektiv.

Vi arbejder aktivt for god dyrevelfærd i hele dyrets liv. Også under transport og slagtning. Vores faglighed og viden skal sikre optimal håndtering af fødevarer i forhold til mennesker. Og den skal sikre kvalitet og hygiejne for animalske biprodukter og eksternt miljø i forhold til dyr og mennesker.

Hvad arbejder vi for?

Vores faglige kompetencer skal hindre, at mennesker bliver syge af at spise animalske produkter eller af at arbejde med og leve sammen med dyr.

Vi arbejder for, at dyr er sunde og har høj produktivitet og velfærd sådan, at vi kan være deres liv bekendt. Vi arbejder også for fødevaresikkerhed. Begge dele bidrager til succes for eksporten af danske produkter.

Hvilken rolle spiller faggruppen for det faglige og fagpolitiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening?

Vi bestræber os på at påvirke lovgivningen både i Danmark og EU. Vi deltager i debatten og kommer med vores input bl.a. gennem medlemskab af UEVH og EASVO, der er underafdelingerne af den europæiske dyrlægeforening for hygiejnikere og embedsdyrlæger. Vi giver høringssvar på national lovgivning og de retningslinjer, som verdensorganisationen for dyresundhed OIE udstikker. Og vi rejser de debatter, der er nødvendige for, at vi som samfund kan have et højt niveau af dyresundhed, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Hvorfor skal jeg være medlem af faggruppen?

Vi tilbyder et stærkt fagligt netværk af dyrlæger, der arbejder inden for sundhed og velfærd på samfundsniveau.

Vi sætter fokus på udfordringer for fremtidens dyre- og fødevareproduktion på forskellige platforme - eksempelvis Facebook, LinkedIn og medlemsarrangementer. 

Vi sætter dyrlægens kompetencer i en globaliseret verden i centrum, hvor mennesker, dyr, produkter og sygdomme flytter sig på tværs af landegrænser.

 

Senest ændret 03-10-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter