Nyt fra SSV
Spring over navigationslinks
Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
Læs om FKP
Medlemsmøde og Kvægkonference
Medlemsmøder
Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning
Ny OSR bekendtgørelse og ny vejledning
Kvægposten
Nyheder og dokumenter
Faggruppe Svin
Læs om FS
MRSA kampagne
Faggruppe Familiedyr
Læs om Faggruppe Familiedyr
Vision og mission for FF
Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, medlemsmøde mv.
Journalen
Nyheder, links og dokumenter
Anmeldelser og klager
Årsmøde
Verdenskongres 2017
Outreach - Seminar om sund avl
Precongres events
Handouts
Antibiotikavejledning til familiedyr
FFs antibiotikavejledning som app
Neutralisation af hund og kat
Guidelines til infektionskontrol
ISO Dyrlægen
Fokus på processer
8 trin mod ISO Dyrlægen
Kollektiv auditering
ePraksis-VET
Tilmelding
ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg
FECAVA
WSAVA
Hund med hensyn
Hej Hund Kampagnen
Vejledende arbejdsark til indretning af røntgenrum
Vejledning om hundelovens forbudsordning
Kattemærkning
Ansøgningsprocedure: Ikke-registrerede præparater
Lokal efteruddannelse
Studie af sundhedsstatus brachycephale hunde
Faggruppe Heste
Læs om FH
Salg af attest til handelsundersøgelse og eHest
FAQ eHest
Vejledning til syn og skøn
Links til andre organisationer
Laboratorieguide
Antibiotikavejledning
FH antibiotikavejledning som app
Links til politikpapirer
Syn og skøn - handelssager
Årsmøder
Anbefalinger - håndtering af EHV 1 mistanke
Nyheder og dokumenter
Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Læs mere om Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Mission, vision og målsætning
Nyt fra DF
Faggruppe Biomedicin
Læs om Faggruppe Biomedicin
Biomedicinkonference 2019
Medlemsmøder
Regionalforeninger
Bornholms Dyrlægeforening
Dyrlægeforeningen for Aalborg og omegn
Dyrlægeforeningen Østjylland
Fyens Stifts Dyrlægeforening
Holbæk Amts Dyrlægeforening
Generalforsamling
Københavns Dyrlæge-Selskab
Nordjysk Dyrlægeforening
Nordsjællands Dyrlægeforening
Præstø Amts Dyrlægeforening
Ribe Amts Dyrlægeforening
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening
Sorø Amts Dyrlægeforening
SydØstjyllands Dyrlægeforening
Generalforsamling
Sønderjydsk Dyrlægeforening
Vendsyssel Dyrlægeforening
Viborg Amts Dyrlægeforening
Fagdyrlægeforeninger
Fagdyrlæge i Kvægproduktion og kvægsydomme
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Fagdyrlæge i sygdomme hos heste
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Faglige selskaber
Internationale organisationer

Nyt fra SSV

Nyt fra faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd - maj 2017

Kære medlemmer.

Vi er efterhånden kommet godt fra start med den nye faggruppe og ikke mindst den nye stuktur i foreningen. Allerede nu er der meget mere samarbejde mellem faggrupperne. Siden nytår er der også sket lidt i vores faggruppe.

Vi begyndte året med et visionsmøde, hvor vi fik tænkt gode tanker om, hvad det er vi vil med faggruppen. Vi har sat os en række målsætninger, som vi vil arbejde for at nå.

På årets første regulære HB-møde havde faggruppen intet mindre end tre indstillinger med. Den første handlede om, at HB skulle godkende Saras deltagelse på årets Folkemøde, så vi kan afsøge, om det er relevant for os at deltage og være med i mange af de debatter, der foregår derovre. Derudover havde vi sammen med Faggruppe Biomedicin og ADO en indstilling om, at HB skal holde et reelt visionsmøde med det mål, at vi kan få sat retning som en samlet forening. Den sidste indstilling var i samarbejde med Faggruppe Kvæg og omhandlede en diskussion om dyrevelfærd. Resultatet blev, at Sara tager på Folkemødet, HB holder et visionsmøde i august og det blev besluttet, at foreningen vil diskutere en række emner inden for dyrevelfærd efter indstilling fra faggrupperne. Det er vi godt tilfredse med.

I bestyrelsen har vi fået fastlagt vores medlemskab af Forbrugerrådet TÆNK. Anna-Marie deltager for os, og Bente er valgt for TÆNK til Pelsdyrafgiftsfonden. Det er en god måde at få indflydelse på. På næste HB-møde indstiller vi til, at det er DDD som helhed, der skal være medlem, da vi mener, at det kommer hele foreningen til gode.

VAFU har haft tradition for at lave en konkurrence for de studerende om billetter til Dyrlægernes Dag og de efterfølgende generalforsamlinger. Den tradition har vi valgt at forsætte, så i år bliver der udloddet 5 billetter, og vi glæder os til at se de studerende igen i år.

Det var de vigtigste overskrifter for denne gang. Tag endelig fat i os, hvis der er emner, I mener, skal diskuteres.

Mange hilsener Anna-Marie, Bente og Sara

------------------------------------------------------------------ 

pynt top.pngBestyrelsen for VAFU holdt møde den 9. december.

Bestyrelsen vil først og fremmest gerne takke for en veloverstået generalforsamling. På generalforsamlingen blev den nye struktur stemt igennem og dette er derfor det sidste møde i VAFU.

På mødet blev der orienteret om det seneste møde i EASVO, hvor der bl.a. blev snakket om mulighederne for dyrlæger på internationalt plan at få en bedre rolle inden for risikovurdering i forhold til zoonoser.

Kompetenceprojektet er ved at være bragt til ende for denne gang. Det har bl.a. udmøntet i en folder med et slags kompetencekatalog og nogle videoklip med dyrlæger, som har valgt at bruge deres kompetencer fra dyrlægeuddannelsen til andre ting end den egentlige dyrlægegerning. Dette håber vi, kan sætte fokus på de kompetencer som dyrlæger også har udover det at kunne behandle syge dyr. Videoerne og folderen vil bl.a. blive promoveret på Facebook og til diverse møder i den nærmeste fremtid.

VAFU vil ønske alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår og ser frem til arbejdet med de nye faggrupper i den nye struktur.

pynt bund.png

 

Senest ændret 03-10-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter