Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd
Spring over navigationslinks
Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
Læs om FKP
Medlemsmøde og Kvægkonference
Medlemsmøder
Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning
Ny OSR bekendtgørelse og ny vejledning
Kvægposten
Nyheder og dokumenter
Faggruppe Svin
Læs om FS
MRSA kampagne
Faggruppe Familiedyr
Læs om Faggruppe Familiedyr
Vision og mission for FF
Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, medlemsmøde mv.
Journalen
Nyheder, links og dokumenter
Anmeldelser og klager
Årsmøde
Verdenskongres 2017
Outreach - Seminar om sund avl
Precongres events
Handouts
Antibiotikavejledning til familiedyr
FHKS antibiotikavejledning som app
Guidelines til infektionskontrol
ISO Dyrlægen
Fokus på processer
8 trin mod ISO Dyrlægen
Kollektiv auditering
ePraksis-VET
Tilmelding
ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg
FECAVA
WSAVA
Hund med hensyn
Hej Hund Kampagnen
Vejledende arbejdsark til indretning af røntgenrum
Vejledning om hundelovens forbudsordning
Kattemærkning
Ansøgningsprocedure: Ikke-registrerede præparater
Faggruppe Heste
Læs om FH
Salg af attest til handelsundersøgelse og eHest
FAQ eHest
Vejledning til syn og skøn
Links til andre organisationer
Laboratorieguide
Antibiotikavejledning
FH antibiotikavejledning som app
Links til politikpapirer
Syn og skøn - handelssager
Årsmøder
Anbefalinger - håndtering af EHV 1 mistanke
Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd
Læs mere om Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd
Nyt fra SSV
Faggruppe Biomedicin
Biomedicinkonference 2018
Læs om Faggruppe Biomedicin
Regionalforeninger
Bornholms Dyrlægeforening
Dyrlægeforeningen for Aalborg og omegn
Dyrlægeforeningen Østjylland
Fyens Stifts Dyrlægeforening
Holbæk Amts Dyrlægeforening
Generalforsamling
Københavns Dyrlæge-Selskab
Nordjysk Dyrlægeforening
Nordsjællands Dyrlægeforening
Præstø Amts Dyrlægeforening
Ribe Amts Dyrlægeforening
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening
Sorø Amts Dyrlægeforening
SydØstjyllands Dyrlægeforening
Generalforsamling
Sønderjydsk Dyrlægeforening
Vendsyssel Dyrlægeforening
Viborg Amts Dyrlægeforening
Fagdyrlægeforeninger
Fagdyrlæge i Kvægproduktion og kvægsydomme
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Fagdyrlæge i sygdomme hos heste
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Faglige selskaber
Internationale organisationer

Velkommen til Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd

Samfund-sundhed-og-velfaerd.gif

Dyrlægeforeningens generalforsamling 8. oktober 2016 besluttede, at de tre tidligere sektioner FOLT, VAFU og Fødevarer og Miljø fra 1. januar 2017 skal lægges sammen til to faggrupper. De nye faggrupper vil fremover hedde Faggruppe Biomedicin og Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd.


Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd
beskæftiger sig med dyrs sundhed, sygdom og velfærd i bred forstand og med zoonoser. Interessen rækker fra dyrets fødsel til middagsbordet – i både nationalt og globalt perspektiv. Faggruppen arbejder aktivt for god dyrevelfærd i hele dyrets liv. Også under transport og slagtning. Faglighed og viden skal sikre optimal håndtering af fødevarer i forhold til mennesker. Og den skal sikre kvalitet og hygiejne for animalske biprodukter og eksternt miljø i forhold til dyr og mennesker.

Læs mere om faggruppen

Formand Bente Østergaard Nielsen
E-mail: bente@fanonet.dk
Ansat: Freelance auditor hos Bureau Veritas, Fredericia

Anna-Marie Niemann Christensen
(Næstformand)
E-mail: anc@dr-dyr.dk
Ansat: Fødevarestyrelsen, Fødevareregion Sønderjylland  

Bente Pedersen
E-mail: bpe@fvst.dk
Ansat: Fødevarestyrelsen, FødevareSjælland/Fyn

Suppleanter:
Karen Charlotte B. Østergård (1. suppleant)
Mette Rørbæk Gantzhorn (2. suppleant)

 

 Links og dokumenter

FBikon.png 

Som medlem af DDD kan du få adgang til FSSV's Facebookgruppe

Møde- og rejsegodtgørelse DDD 2018.xlsx 

 

Senest ændret 05-01-2018
Den Danske Dyrlægeforening   |   Peter Bangs Vej 30   |   DK-2000 Frederiksberg   |   Tlf. 3871 0888   |   E-mail: ddd@ddd.dk   |   CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedIN Facebook