Faggruppe Biomedicin
Spring over navigationslinks
Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
Læs om FKP
Medlemsmøde og Kvægkonference
Medlemsmøder
Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning
Ny OSR bekendtgørelse og ny vejledning
Kvægposten
Nyheder og dokumenter
Faggruppe Svin
Læs om FS
MRSA kampagne
Faggruppe Familiedyr
Læs om Faggruppe Familiedyr
Vision og mission for FF
Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, medlemsmøde mv.
Journalen
Nyheder, links og dokumenter
Anmeldelser og klager
Årsmøde
Verdenskongres 2017
Outreach - Seminar om sund avl
Precongres events
Handouts
Antibiotikavejledning til familiedyr
FFs antibiotikavejledning som app
Neutralisation af hund og kat
Guidelines til infektionskontrol
ISO Dyrlægen
Fokus på processer
8 trin mod ISO Dyrlægen
Kollektiv auditering
ePraksis-VET
Tilmelding
ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg
FECAVA
WSAVA
Hund med hensyn
Hej Hund Kampagnen
Vejledende arbejdsark til indretning af røntgenrum
Vejledning om hundelovens forbudsordning
Kattemærkning
Ansøgningsprocedure: Ikke-registrerede præparater
Lokal efteruddannelse
Studie af sundhedsstatus brachycephale hunde
Faggruppe Heste
Læs om FH
Salg af attest til handelsundersøgelse og eHest
FAQ eHest
Vejledning til syn og skøn
Links til andre organisationer
Laboratorieguide
Antibiotikavejledning
FH antibiotikavejledning som app
Links til politikpapirer
Syn og skøn - handelssager
Årsmøder
Anbefalinger - håndtering af EHV 1 mistanke
Nyheder og dokumenter
Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Læs mere om Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Mission, vision og målsætning
Nyt fra DF
Faggruppe Biomedicin
Læs om Faggruppe Biomedicin
Biomedicinkonference 2019
Medlemsmøder
Regionalforeninger
Bornholms Dyrlægeforening
Dyrlægeforeningen for Aalborg og omegn
Dyrlægeforeningen Østjylland
Fyens Stifts Dyrlægeforening
Holbæk Amts Dyrlægeforening
Generalforsamling
Københavns Dyrlæge-Selskab
Nordjysk Dyrlægeforening
Nordsjællands Dyrlægeforening
Præstø Amts Dyrlægeforening
Ribe Amts Dyrlægeforening
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening
Sorø Amts Dyrlægeforening
SydØstjyllands Dyrlægeforening
Generalforsamling
Sønderjydsk Dyrlægeforening
Vendsyssel Dyrlægeforening
Viborg Amts Dyrlægeforening
Fagdyrlægeforeninger
Fagdyrlæge i Kvægproduktion og kvægsydomme
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Fagdyrlæge i sygdomme hos heste
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Faglige selskaber
Internationale organisationer

Faggruppe Biomedicin

biomedicin.gif 

Hvad er faggruppens formål?

Vi beskæftiger os med forskning, udvikling og salg af produkter inden for alle aspekter af det veterinære sundhedsområde. Det gælder mikrobiologi, virologi, farmakologi, toksikologi, systembiologi, medikoteknik og bioteknologi mv. Vi dækker hele processen: Fra ide og finansiering til produktudvikling, sikkerheds- og effektdokumentation, marketing og salg. Herunder:

  • Forsøgsdyr (dyremodeller og dyrevelfærd)
  • Innovation og forretningsudvikling
  • Risikovurdering af kemiske stoffer og produkter i miljø og fødevarer for sundhedsskadelig effekt
  • QA/QC området samt produktregistrering og kemiske stoffer i miljø og produkter.


Hvilken rolle spiller faggruppen for det faglige og fagpolitiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening?


Vi arbejder for at udbrede kendskabet til dyrlægens kompetencer inden for det biomedicinske område. Vi vil sikre, at dyrlæger er opdaterede med de nødvendige kompetencer, så mennesker og dyrs sundhed forbedres. Vi arbejder sammen med andre relevante foreninger, så vi får mest mulig synergi med andre faggrupper fra vores hverdag.

Vi påvirker debatten, lovgivningen og standarder inden for forskning og forsøgsdyrsvelfærd. Og så inddrager vi dig bl.a. på Facebook og ved medlemsmøder. Gennem medlemskab af EVERI (den del af den europæiske dyrlægeforening, der beskæftiger sig med dyrlæger i forskning og industri), bringer vi vores mening i spil nationalt og internationalt.

Vi støtter ADO med viden om vores arbejdspladser, så dyrlæger ansat inden for vores fagområder får de bedste arbejdsvilkår.

Hvorfor skal jeg være medlem af faggruppen?


Vi kan tilbyde et stærkt netværk af dyrlæger inden for det biomedicinske område. Her er der et forum for faglige diskussioner og relevant efteruddannelse. Vi arrangerer diskussioner og netværksmøder om de faglige udfordringer i vores hverdag i det biomedicinske område og om fremtidens forskningsmuligheder.

Vi arbejder for at synliggøre og tilbyde solid efteruddannelse til dig som medlem, og for at du kan bringe din viden i spil.

 

Senest ændret 28-10-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter