Biomedicinkonference 2018
Spring over navigationslinks
Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
Læs om FKP
Medlemsmøde og Kvægkonference
Medlemsmøder
Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning
Ny OSR bekendtgørelse og ny vejledning
Kvægposten
Nyheder og dokumenter
Faggruppe Svin
Læs om FS
MRSA kampagne
Faggruppe Familiedyr
Læs om Faggruppe Familiedyr
Vision og mission for FF
Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, medlemsmøde mv.
Journalen
Nyheder, links og dokumenter
Anmeldelser og klager
Årsmøde
Verdenskongres 2017
Outreach - Seminar om sund avl
Precongres events
Handouts
Antibiotikavejledning til familiedyr
FHKS antibiotikavejledning som app
Guidelines til infektionskontrol
ISO Dyrlægen
Fokus på processer
8 trin mod ISO Dyrlægen
Kollektiv auditering
ePraksis-VET
Tilmelding
ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg
FECAVA
WSAVA
Hund med hensyn
Hej Hund Kampagnen
Vejledende arbejdsark til indretning af røntgenrum
Vejledning om hundelovens forbudsordning
Kattemærkning
Ansøgningsprocedure: Ikke-registrerede præparater
Faggruppe Heste
Læs om FH
Salg af attest til handelsundersøgelse og eHest
FAQ eHest
Vejledning til syn og skøn
Links til andre organisationer
Laboratorieguide
Antibiotikavejledning
FH antibiotikavejledning som app
Links til politikpapirer
Syn og skøn - handelssager
Årsmøder
Anbefalinger - håndtering af EHV 1 mistanke
Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd
Læs mere om Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd
Nyt fra SSV
Faggruppe Biomedicin
Biomedicinkonference 2018
Læs om Faggruppe Biomedicin
Regionalforeninger
Bornholms Dyrlægeforening
Dyrlægeforeningen for Aalborg og omegn
Dyrlægeforeningen Østjylland
Fyens Stifts Dyrlægeforening
Holbæk Amts Dyrlægeforening
Generalforsamling
Københavns Dyrlæge-Selskab
Nordjysk Dyrlægeforening
Nordsjællands Dyrlægeforening
Præstø Amts Dyrlægeforening
Ribe Amts Dyrlægeforening
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening
Sorø Amts Dyrlægeforening
SydØstjyllands Dyrlægeforening
Generalforsamling
Sønderjydsk Dyrlægeforening
Vendsyssel Dyrlægeforening
Viborg Amts Dyrlægeforening
Fagdyrlægeforeninger
Fagdyrlæge i Kvægproduktion og kvægsydomme
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Fagdyrlæge i sygdomme hos heste
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Faglige selskaber
Internationale organisationer

Biomedicinkonference 2018

web_bio.jpg

Translational medicin - from bench to bedside

Torsdag 22. marts 2018, kl. 13.00-17.40

Translationel medicin er et fagområde i rivende udvikling. Både på grund af den hastige udvikling af nye analytiske metoder (QSAR, in vitro og in vivo) samt det stigende fokus på dyreforsøgsetik (3R). Dette har også indflydelse på dyrlægernes hverdag. Det er ikke kun dyreforsøg, men også in vitro og in silico metoder, der er relevante for os.

Vi glæder os til at slå dørene op for en livlig eftermiddag med oplæg fra både universiteter og industri, samt god tid til debat.

PROGRAM

13.00 - 13.10: Velkommen og intro

Anders Permin, formand for Faggruppe Biomedicin.

13.10 - 13.50: Keynote præsentationer

Jørgen Schøller, Sektionsleder DTU Nanotech. Medstifter af Immudex,  Fida-Tech og ImmuMap Services

"Translationel medicin - Fra ide til produkt"

Martin Bonde, Formand for Dansk Biotek, CEO hos Vaccibody AS

"Betydning af life science forskning for vækst og velstand i Danmark"

13.50 - 14.20:  Kaffe/snacks/vand

14.20 - 15.20:  Dyremodeller for livsstilssygdomme

Kristian Møller, Direktør for DTU Veterinærinstituttet samt Direktør for DTU Center for Diagnostik

"Ossabaw – en ny porcin model i Danmark"

Pernille Tveden-Nyborg, Lektor ved KU, SUND, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab

"Marsvinet som model for NAFLD og NASH"

Andreas Vegge, Seniorforsker, Projektleder og Videnskabelig koordinator hos Novo Nordisk

"Translationelle udfordringer for modeller for livsstilssygdomme"

15.20 - 16.10:  Kaffe og kage

16.10 - 16.20:  Oplæg fra Scanbur – Dyremodeller i rette miljø

16.20 - 17.00:  Translationel medicin – etiske spekter og datavaliditet

Grete Østergård, Chefdyrlæge Afdeling for Eksperimentel Medicin, Panum samt modtager af 3R-prisen 2017

"Forsøgsmennesker og forsøgsdyr"

Dorte Bratbo, Lektor, KU, SUND, Institut for veterinær- og Husdyrvidenskab

"Bedre velfærd hos forsøgsdyr – Effekt af håndteringsmetode og træning"

17.00 - 17.30:  Fish-bowl diskussion begyndende med oplægsholderne som panel

17.30 - 17.40:  Afrunding

Anders Permin, formand for Faggruppe Biomedicin

17.40 - 18.30:  Reception

 

STED
Konferencen afholdes i festauditoriet på KU SUND, torsdag 22. marts fra 13.00 – 17.40 med efterfølgende reception.

TILMELDING
Tilmelding er nødvendig, men deltagelse er gratis for medlemmer af DDDs Faggruppe Biomedicin, samt for dyrlægestuderende på biomedicindifferentiering. Øvrige deltagere: Pris 250 DKK, dog Studerende pris 125 DKK.

Tilmelding til louisebundgaard@gmail.com. Oplys navn, arbejdsplads, medlemsstatus, samt om du ønsker kvittering for betaling.

BETALING
MobilePay på 20609679 – husk at anføre navn på betalingen. Hvis der ønskes bankoverførsel i stedet for MobilePay kan dette arrangeres via ovennævnte mailadresse.

Tilmeldingsfrist: 10. marts 2018 (der vil blive opkrævet et no-show fee på 250 DKK ved udeblivelse af tilmeldte medlemmer).

 

Årets konference sponsoreres af SCANBUR

scanbur.jpg

 

 

 

 

Senest ændret 21-02-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter