Fagdyrlægeforeninger

Der findes følgende fagdyrlægeforeninger:

  • Dansk Kvægfagdyrlæge Forening
  • Danske Fagdyrlæger vedr. sygdomme hos Heste
  • Foreningen for Danske fagdyrlæger i sygdomme hos hund og kat

Indtil 2010 var Danske Svinefagdyrlæger et fagligt selskab under Den Danske Dyrlægeforening. Foreningens medlemmer var fagdyrlæger i svineproduktion og svinesygdomme. Foreningen ophørte i 2010.

Du kan læse mere om fagdyrlægeforeningerne i menuen til venstre. Her finder du også oversigter med godkendte fagdyrlæger og hovedopgaver. 

Hvad er en fagdyrlæge?
En fagdyrlæge godkendt af Den Danske Dyrlægeforening er en dyrlæge, der efter en vis årrækkes beskæftigelse på det pågældende område, har gennemgået et toårigt uddannelsesforløb, som indeholder teoretisk undervisning, selvstudier, praktiske øvelser og skriftlige opgaver og afsluttes med en afhandling baseret på egne observationer.

En fagdyrlæge har således en stor og udbygget indsigt i det pågældende fagområde og medvirker fagligt til at forny dette område.

Den Danske Dyrlægeforening sikrer gennem sin godkendelsesordning, at fagdyrlæger fungerer på et både fagligt og etisk niveau, der kan inspirere andre.

Der findes følgende fagdyrlægetitler:

  • Fagdyrlæge i Kvægproduktion og kvægsygdomme
  • Fagdyrlæge i Miljø- og Levendsmiddelhygiejne
  • Fagdyrlæge i Pelsdyrsygdomme
  • Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme
  • Fagdyrlæge i Sygdomme hos hunde og katte
  • Fagdyrlæge i Sygdomme hos heste

Hvad er en specialdyrlæge?
En specialdyrlæge er en dyrlæge, der indenfor et område - typisk snævrere end fagdyrlægeområderne - har uddannet sig til det højeste niveau på det praktiske erhvervsområde. Ifølge bekendtgørelsen om specialdyrlæger (Bek. 492, 15. juni 2007), er det Fødevarestyrelsen, der giver dyrlæger tilladelse til at betegne sig som specialdyrlæge inden for de specialområder, der er oplistet i bekendtgørelse om specialdyrlæger.

Se hvordan du får tilladelse til at betegne dig som specialdyrlæge her.
 

 

Senest ændret 18-01-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter