Hovedopgaver Hund og Kat

Du kan downloade godkendte fagdyrlægehovedopgaver via menupunkterne til højre.

De uploadede versioner af hovedopgaverne er versioner, der er bedømt af DDDs bedømmelsesudvalg
i forbindelse med fagdyrlægegodkendelsen. Opgaverne er ikke redigeret efter bedømmelsesudvalgets
bedømmelse, og indholdet er derfor ikke nødvendigvis fuldstændig fagligt korrekt.

Forfatterne har givet samtykke til at opgaverne må publiceres på hjemmesiden. Hovedopgaverne må
printes ud til egen, ikke-kommercielle brug, og således ikke distribueres, sælges, kopieres eller på
anden måde gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren.

 

Nr.

Forfatter

Titel


2009-01


Astrid Ingstrup


Parasitter hos danske katte

2009-02

Hanna M. Arnorsdottir


Forekomsten af myxømatøs mitralklapsygdom hos Chihuahua i Island

2009-03

Henrik Bartholin


Oral tildeling af essentielle fede syrer: Virkning på tåreproduktion og betændelsesprocesser på øjets overflade hos hunde med idiopatisk keratokonjunctivitis sicca (IKCS)

2009-04

Irene Krøjer Hansen


Klinisk afprøvning af Cerenia og Marzine mod køresyge hos hund

2009-05

Lars Knudsen Granly


Ektopiske ureteres hos hund. Diagnostik og kirurgisk behandling

2009-06

Ove Stengaard


Subkutane abscesser hos katte

2009-07

Sonny Liston


Forekomsten af Helicobacter lignende organismer hos hunde

2009-08

Steve Taarnhøj


En komparativ undersøgelse af anvendelsen af henholdsvis Zoletil og Zoletil blanding til anæstesi af kat.

2009-09

Nina Engelbrecht Diers


Seroprævalensen af antistoffer mod Canin Herpesvirus 1 hos avlshunde i Østdanmark

2009-10Vivi Have Odgaard


Compliance or Noncompliance. En undersøgelse af ejercompliace ved antibiotikabehandling af 95 hunde og katte.

2007-01

Betina Odefey Paulsen


Felin hyperthyreoidisme - prævalens og symptomer

2007-02

Britt Toft Ingvertsen


Evaluering af diagnostisk værdi og reproducerbarhed af cytologi i veterinær smådyrspraksis

2007-03

Dorte Jørgensen


Prøvalensundersægelse af Bartonella henselae hos tamkatte i Danmark.

2007-04

Erik Holm Christensen


Prævalens af adfærdsændringer af aldersbetinget kognitiv svækkelse hos hunde i Danmark

2007-05

Jens Jørgen Abildskov


Prævalensundersøgelse af Hæmoplasma hos katte i Svendborgområdet.

2007-06

Johanne Aakjer


Prævalensundersøgelse af mammatumor hos hund

2007-07

Kathrine Thejll Kirchhoff


Sammenligning af Progesterontest, Vaginoskopi og Vaginalcytologi til bestemmelse af optimalt parrings-tidspunkt hos hund

2007-08

Keld Løkkegård Jacobsen


Prøvalensundersægelse af Crenosoma vulpis og Angiostrongylus vasorum hos ræv og hund i et område i Midtjylland

2007-09

Kenneth S. Jakobsen


Ultrasonografisk visualisering af ligamentum cruciatum craniale hos hund

2007-10

Lene J. Mouritsen


Behandling af Malassezia sp. Otitis Externa hos hund med Eddikesyre/Borsyre Ørerenseprodukt

2007-11

Lene Kristensen

Leptospirose hos hund

2007-12

Lisa Bjarnadóttir


A seroepidemiological survey for antibodies to Borrelia burgdorferi sensu lato in dogs in Iceland

2007-13

Marianne Weiss Hansen

Otodectes cynotis

2007-14

Ólöf Loftsdóttir


Presence of Canine Parainfluenza Virus (CPIV) in the Icelandic dog population

2007-15

Pernille Wennich


Urinundersøgelser

2007-16

Steinunn Geirsdóttir


The prevalence of Clostridium perfringens enterotoxin in dogs with acute diarrhea in southwestern Iceland

2007-17

Thomas Hessner


Et klinisk prævalens studie af radiologiske tegn på degenerativ ledlidelse hos 43 katte over 8 år i Storkøbenhavns området.

2006-01

Anette Draskau


Ultralydscanning af ovarier og uterus hos kat


2006-02

Annamarie Løje

A Cell Vet i sårbehandling hos hund og kat

2006-03

Anne Beth Abrahamsen


Hugormebid hos hund. En beskrivelse af 20 cases. Klinik, hæmatologi og blodkemi

2006-04

Hanne Kirk Nielsen


Forekomst og udbredelse af Giardia med afsæt i sammenligning af to forskellige testmetoder

2006-05

Helle Busk


Tickborne encephalitis hos hund

2006-06

Jacob Daasbjerg

Biologisk osteosyntese ved brug af ekstern fiksator (SK ESF) og intern fiksator (LCP NCP)


2006-07

Jacob Kjær Larsen

Måling af torsionskraften på tværfrakturer fikseret med henholdsvis 1, 2 og 3 Steinmann søm

2006-08

Johan Rechnagel

Tidlig diagnostik af hyperthyreoidisme hos ældre katte - symptomatologi og subklinisk forekomst

2006-09

Kristine Elbæk


Skab hos hund

2006-10

Lars Hougaard

Måling af antistoffer mod hundesyge og parvovirus med Elisa test kit i klinikken


2006-11

Lone Høegh

Tidlig diagnosticering af nyrelidelse


2006-12

Lotte Davies

En retrospektiv undersøgelse af urolither fra
danske katte 1997-2004


2006-13

Marianne Rom

Othæmatom hos hund. Kliniske observationer og patogenetiske overvejelser


2006-14

Michael Thorsen

Leptospirose hos hund; serologisk screening i
Danmark 2005


2006-15

Mogens Allan Nielsen


Investigation of clinical effect after treatment by
Cartrophen Vet. or Rimadyl Vet. on dogs with
Osteoarthrosis(OA), Osteoch (english version)


2006-16

Mogens Allan Nielsen


Undersøgelse af klinisk effekt ved behandling med Cartrophen Vet. og Rimadyl Vet. på hunde med Osteoartrose, Osteochondrose (dansk version)


2006-17

Mogens Perregaard

Brug af TachoSil® i veteriær praksis


2006-18

Per Larsen


PKD udviklingen hos en gruppe perser- og
perserrelaterede katte, over en periode på 6 måneder, baseret på konventionelle hæmatologiske profiler og urinana


2006-19

Søren Haubro


Positioneringens betydning ved røntgenoptagelser hos hund


2006-20

Troels Dahlgaard


Sammenligning af Arthroskopisk - og Røntgenscore på albuer af forbenshalte hunde

 

 

 
 

 
 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter