Fagdyrlæge i kvægproduktion og kvægsygdomme

Danske Kvægfagdyrlægers Forening er et fagligt selskab under Den Danske Dyrlægeforening. Foreningens medlemmer er fagdyrlæger vedr. kvægproduktion og kvægsygdomme.


Som aktive medlemmer kan optages kvægfagdyrlæger godkendt af Den Danske Dyrlægeforening. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Den Danske Dyrlægeforenings sekretariat. Se desuden vedtægterne.

Se foreningens egen hjemmeside: www.dkf-dk.dk

Formand Anne Skovbjerg Christensen
Gettrupvej 26, Gjettrup
6752  Glejbjerg

Tlf. 21 48 79 86
E-mail: as@skovbjergs.dk


 

Senest ændret 04-05-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter