Hovedopgaver svinefagdyrlæger

Du kan downloade godkendte fagdyrlægehovedopgaver via menupunkterne til højre.

De uploadede versioner af hovedopgaverne er versioner, der er bedømt af DDDs bedømmelsesudvalg i forbindelse med fagdyrlægegodkendelsen. Opgaverne er ikke redigeret efter bedømmelsesudvalgets bedømmelse, og indholdet er derfor ikke nødvendigvis fuldstændig fagligt korrekt.

Forfatterne har givet samtykke til, at opgaverne må publiceres på hjemmesiden. Hovedopgaverne må printes ud til egen, ikke-kommercielle brug, og således ikke distribueres, sælges, kopieres eller på anden måde gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. 

2014-1 
Anne Boesen Engelbrecht Ovesen
Ovariecyster hos søer og polte. Sammenhæng mellem cystiske ovarier og zearalenonniveau i galden

2014-2 
Gitte Blach Nielsen og Susanne Leth Musse 
Kortlægning af årsager til øvre luftvejsinfektion blandt pattegrise i en sønderjysk sobesætning samt beskrivelse af infektionsforløbet ved infektion med PCMV

2014-3
Jane Rasmussen  
ALT-IND ALT-UD DRIFT PÅ SEKTIONS- OG EJENDOMSNIVEAU 

2014-4 
Mette Kragh Jensen 
Effekt af meloxicam behandling af søer efter faring

2014-5
Signe Hvidt-Nielsen  
Evaluering af effektiviteten af UVC-lys og High-Efficiency Particulate Absorption filtre til luftdesinfektion på lastbiler 

2014-6 
Anne-Lise Jensen  
Adfærd i relation til udposning på navlested på grise 

2014-7 
Anni Arvad Andersen 
Cystitis – diagnostik i besætningen og påvirkning af reproduktionsparametre

2014-8
Lise-Lotte Brøckner  
Vaccination mod ondartet lungesyge

2014-9
Tina Sefsiek Hansen 
Patoanatomiske fund pa navlestedet hos aflivede eller selvdøde grise diagnosticeret med navlebrok

2014-10
Rikke Søgaard 
Rødsyge - serologiske profiler i vaccinerede danske sobesætninger

2009-01
Andreas Birch 
Sanering for Brachyspira hyodysenteria og Mycoplasma hyopneumonia i to sobesætninger og forsøg på sanering for Lawsonia intracellularis i begge

2009-02
Annette Bundgaard Bech
Delsanering for Mycoplasma hyopneumonia med dyr ned til 4 måneder
 
2009-03
Frederik Engström 
Rödsjukevaccinering i utomhusproduktion av slaktsvin och dess effekt på förekomsten av ledinflammationer
 
2009-04
John Haugegaard
Effekt af parenteral behandling af pattegrise med flunixin meglumin (Finadyne ® vet.) på kastrationstidspunktet
 
2009-05
Katarina Karlsson
Magsår hos svenska slaktsvin – en prevalensstudie
 
2009-06
Ken Steen Pedersen
Validity of 4 categories with text and pictures for scoring of faecal consistency in pigs
 
2009-07
Kjetil Johansen
Evaluering for sygdomsfrihed
 
2009-08
Lars Kunstmann
Effects of Porcine Circovirus type 2 (PCV2) vaccination on reproductive parameters under danish field conditions
 
2009-09
Magnus Paulsson
Vaccination mot infektion med Porcint Circovirus typ 2 (PCV2) med ett avdödat vaccin (Circovac®) i en svensk suggpool
 
2009-10
Anders Elvstrøm  
PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009
 
2009-11
Anne Mette Strunz
Rådgivningsforløb samt praktisk vaccinationsforsøg med

2009-12
Charlotte Glenting
Sanering for M. hyopneumoniae og PRRS uden brug af faringsstop, partiel depopulation og antibiotika
 
2009-13
Charlotte Johannessen
Sammenhæng mellem rektaltemperatur og ovulationsstidspunkt hos søer
 
2009-14
Claus B. Larsen
Sanering for Mycoplasma hyopneumoniae og PRRS i en sobesætning uden medicin og uden driftstop

2009-15
Inge Larsen
Hæmatologisk profil af drægtige søer

2009-16
Jan Andersen
Medicinsk sanering for Mycoplasma, Ap6, Prrs vac og lawsonia
 
2009-17
Karl Kongsted
Glatt gulv som årsak til svømmer/splaylegg

2009-18
Kathrine Poll
Lawsonia intracellularis
 
2009-19
Michael Albin Larsen
Case Report om PRRS DK sanering uden faringsstop og partiel depopulation i en besætning med egen produktion af polte.
 
2009-20
Trine Johannessen
Effektanalyse af vaccination mod Clostridium perfringens type A en caserapport
 
2009-21
Dorte Risum
Kolostrumoptagelse hos nyfødte grise, født i kuld med over 17 levendefødte

2006-01
Ane K. Frandsen og Bettina Jensen 
Feltundersøgelser af effekten af Enterisol®Ileitis….

2006-02
Benedicte Molander  
En pilotstudie om inverkan av feromonbehandling….

2006-03
Jakob Bagger
Betydning af avls-strategi i soholdet og fodringsstrategien i slagtesvineproduktionen for slagtesvinenes ensartethed målt som standardafvigelse på kødprocenter ved slagtning
 
2006-04
Jesper S. Olsen
Effekt på antallet af dødfødte grise ved tildeling af syntetisk E-vitamin eller naturlig E-vitamin til søer
 
2006-05
Kaj Vestergaard
The effects of vaccination with simultaneous use of Porcilis PRRS Vet and Porcilis M. Hyo Vet in pigs
 
2006-06
Kirsten Jensen
Evaluation of the occurence of arthritis in nursing piglets….
 
2006-07 
Kristian T. Havn 
Ascaris suum – betydning for produktivitet og sygdom ved slagtesvin
 
2006-08 
Lars Rasmussen 
Er der genetisk baggrund for pukkelryg hos svin?
 
2006-09
Leon P Lau
Udbredelse af Chlamydia i danske sobesætninger med omløberproblemer…
 
2006-10 
Lotta Olsson 
Ekomavit som fodertillskott till digivanda suggor…
 
2006-11 
Malin Cerne 
Vård och omvårnad av späda grisar
 
2006-12
Maria Lindberg
Uppföljning av ett avslut vaccinationsprogram riktat mot Mycoplasma hyopneumoniae
 
2006-13
Marianne Ø. Kaiser og Karen K.ongsgaard Bach-Mose
Risikofaktorer for skuldersår hos søer

2006-14
Poul S. Toft
Fødselsvægt og kødprocent
 
2006-15
Thomas Hansen
Effekt af forebyggende tiltag hos pattegrise efter fødsel mod ledbetændelse … 
 
2006-16 
Tine K. Schøning 
Tildeling af multivitamin til søer før faring
 

 
 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter