Neutralisation af hund og kat

Ved verdenskongressen i 2017 omhandlede en del af indlæggene neutralisation af hund og kat. Flere af indlæggene indeholdt ny viden om fordele og ulemper ved de nuværende neutralisationsanbefalinger.

Faggruppe Familiedyr nedsatte derfor i marts 2018 et ad hoc-udvalg, der efterfølgende har udarbejdet en evidensbaseret folder om neutralisation af hund og kat. Arbejdsgruppen består af: 

Charlotte Reinhard Bjørnvad, DVM PhD, Dipl. ECVCN, Professor i Intern Medicin, KU SUND (ernæring)

Majbritt Maria Estrup Larsen, DVM ECVIM-CA resident, KU SUND (onkologi)

Kathrine Thejll Kirchhoff, DVM Dipl. ECAR, Dyrlægegruppen Frijsenborg (reproduktion)

Kirsten Brock, DVM, Højby Dyreklinik, formand for DSKVE (adfærd)

Hanne Knude Palshof, DVM, formand for Faggruppe Familiedyr (tovholder)

Gruppens arbejde består af en grundig gennemgang af eksisterende litteratur og efterfølgende skriftlig opsamling og fremlæggelse for medlemmerne i Faggruppe Familiedyr. Hver deltager har afsøgt sit fagområde og udvalgt de vigtigste artikler som grundlag for en sammenfatning i folderen "Neutralisation af hund og kat". Du kan hente folderen her:

Neutralisation af hund og kat 

Målet var, at fremstille tydelige og direkte anvendelige retningslinjer, som praktiserende dyrlæger kan gribe til, når ejere spørger til neutralisation. Imidlertid har det vist sig at være vanskeligere end først antaget, at udlede håndfaste konklusioner på baggrund af den eksisterende litteratur. I højre side kan du derfor læse flere detaljer og se baggrundsmateriale i gruppens arbejdspapirer, der ligger til grund for den endelige folders sammenfatning.

 

​Medlemsmøde 15. januar 2019 - Hindsgavl Slot

                              PPT reproduktion - Kathrine Thejll Kirchhoff

               PPT adfærd og neutralisation - Kirsten Brock

PPT neutralisering og metabolisme - Charlotte Reinhard Bjørnvad 

PPT onkologi - Majbritt M E Larsen

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter