Vejledning om hundelovens forbudsordning

Vejledningen pålægger ikke dyrlæger at anmelde overtrædelser.

Det vil dog være i overensstemmelse med etisk kodeks at oplyse sin klient om gældende lovgivning og henvise til vejledningen.

Læs vejledningen på Retsinformation.dk

FF og Dansk Selskab for Klinisk Veterinær Etologi (DSKVE) har i fællesskab udarbejdet et skema, dyrlæger kan bruge til at registrere bidsår. Du kan hente det her:

Skema til registrering af skambid

Definition på skambid:

Du kan finde den nye definition på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Den lyder således:

Et skambid er defineret ved følgende:

• Flere dybe, punktformede sår, der når dybt i underhuden eller penetrerer ned i muskulatur; det skal tydeligt fremgå, at der er tale om flere bid, og at det er foregået med nogen voldsomhed, eller

• udrivning (dyb flænge) i underhud / muskulatur (altså
ikke kun i huden/skindet), eller

• bidlæsioner, der medfører tab af væv (bortset fra ubetydelige skader på hundeører), eller

• bidlæsioner, der medfører døden, herunder situationer,
hvor en hund rusker en anden hund til døde, uden at biddet i sig selv har givet anledning til skader af en karakter, som beskrevet i de foregående tre punkter. 
 

 

Senest ændret 26-10-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter