Procedure til ansøgning om brug af ikke-registrerede præparater i veterinærmedicin

Specialiteter, der er registreret i et andet (EU) land:

Der søges hos Sundhedsstyrelsen. 

Klik for at gå til ansøgning om udleveringstilladelse.


Formularen udfyldes med de relevante informationer – man kan ofte hente hjælp hos den danske
importør af produktet.

Magistrelle præparater

Der findes en liste over tilladte magistrelle præparater som man ikke behøver at søge dispensation til
her:

Bilag 2 til bek. 1362 Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr

Magistrelt ansøgningsskema til selskabsdyr og heste, der er udelukket fra konsum, finder du her

Til alle ansøgninger er det vigtigt, at man har argumenterne i orden:

  • Kaskadereglen er overholdt - se artikel i undermenu højre side
  • Der findes ikke noget veterinært registreret præparat til samme indikation
  • Der findes ikke noget registreret humant præparat til samme indikation
  • Præparatet er nødvendigt til behandling af den aktuelle lidelse

Man skal vedlægge RPC’et (Resume of Product Characteristics) for registrerede specialiteter. Dette
kan ofte fås ved henvendelse til den danske importør – eller findes ved søgning i EMA

Se også dokumentet: Adgang til produktoplysninger

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter