Tilmelding

Skal din praksis være en del af et "kvalitetsnetværk"?

Features

  • Adgang til ISO Dyrlægens kvalitetsstyringssystem ePraksis-VET
  • Adgang til delte procedurer blandt alle ISO Dyrlægens medlemmer
  • Adgang til et kvalitetsnetværk af praksis
  • Adgang til konkrete pragmatiske og "hands on" organisationsværktøjer til din praksis.

Tilmelding
Tilmelding til ISO Dyrlægen sker ved henvendelse til ISO Dyrlægens Hovedkontor (info@iso-dyrlaegen.dk). Herefter fremsendes kontrakt, som skal accepteres, hvorefter der gives adgang til ePraksis-VET.

Der er løbende tilmelding, og primo 1.kvartal holdes introduktionskursus for nye medlemmer. Den præcise dato offentliggøres senere.

Priser
Det årlige kontingent for medlemskab af ISO Dyrlægen er 12.000 kr. + moms pr. praksis. Siden 2015 er det muligt for praksis fællesskaber at blive medlem af ISO Dyrlægen. Kontakt Hovedkontoret (info@iso-dyrlaegen.dk) for nærmere information om muligheder og priser.

Ud over det årlige kontingent vil der være årlige udgifter til intern audit/sparringsbesøg. Intern audit udføres enten af Hovedkontoret eller via ring-audit. Første interne audit udføres altid af Hovedkontoret og en fagperson (dyrlæge) fra Kvalitetsudvalget og er inkluderet i første års medlemskontingent. Ønskes medlemskab som aspirant (d.v.s. ingen certificering, men adgang til ePraksis-VET) udføres det første sparringsbesøg af Hovedkontoret og er inkluderet i første års medlemskontingent.

Kontakt Hovedkontoret for priser eller se prisblad i dokumentlisten til højre.

Intro-kursus
Deltagelse i introduktionskursus: 1.500 + moms pr. person. Efter tilmelding til introkurset, fremsendes startpakke. Min. 1 deltager pr. klinik/hospital ved opstart. Det anbefales, at så mange som muligt deltager på intro-kursus, idet erfaringen viser, at det sikrer bedre indsigt i og effekt af brugen af ePraksis-VET.

Ønsker I adgang til ePraksis-VET, men ønsker ikke certificering
Fra 2018 er det muligt at få adgang til ePraksis-VET uden nødvendigvis at skulle certificeres. Aspirant medlemskab giver jer adgang til ISO Dyrlægens kvalitetsstyringssystem, mulighed for at deltage i opstartskursus, adgang til alle de fælles procedurer i Wiki og adgang til den lukkede Facebookgruppe omkring ISO Dyrlægen.

På den måde kan I følge årets gang i ISO Dyrlægen, starte langsomt op med at oprette egne procedurer uden at være forpligtiget af intern audit og certificering. Det årlige sparringsbesøg sikrer bl.a. optimal effekt af ePraksis-VET.

Spørgsmål: info@iso-dyrlaegen.dk

 

 Kontakt i DDD

Lone S.jpg
Lone Sønnichsen

Telefon: 3092 1500
E-mail: info@iso-dyrlaegen.dk  

 

Senest ændret 30-01-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter