Faggruppe Familiedyr


Hvad er faggruppens formål?

Faggruppe Familiedyr varetager de smådyrspraktiserende dyrlægers faglige interesser, nationalt og internationalt.

Hvad kendetegner medlemmerne i faggruppen?
Medlemmerne af faggruppen er dyrlæger med stor interesse for faglig udvikling indenfor arbejdet med familiedyr.

Hvilken rolle spiller faggruppen for det faglige og fagpolitiske arbejde i Den Danske Dyrlægeforening?
Faggruppen arbejder aktivt for at sikre en høj faglighed, kvalitet og troværdighed, samt at udbrede viden omkring familiedyrs positive socioøkonomiske effekt.

Hvorfor skal jeg være medlem af faggruppen?
Som medlem får man faglig opdatering, varetagelse af ens faglige interesser, et stærkt fagligt netværk, efteruddannelse samt indflydelse på den fagpolitiske udvikling indenfor interessefællesskabet.


 

 

Senest ændret 07-09-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter