Vision og mission FF

FF er en organisation, der varetager interesser for danske dyrlæger beskæftiget med familiedyr. Nationalt såvel som internationalt.

 

Vision
Danske dyrlæger beskæftiget med familiedyr skal have høj faglighed, kvalitet og troværdighed som fremherskende værdier.

FF skal som ambassadør for sine medlemmer agere proaktivt for at opnå bred samfundsmæssig anerkendelse og gennemslagskraft.

Medlemskab af FF ønskes opfattet som et kvalitetsstempel.

FF skal være kendetegnet ved følgende værdier:
• Proaktivitet
• Gennemslagskraft
• Faglighed
• Troværdighed
• Fællesskab
• Internationalt samarbejde
• Samfundssocialt ansvar  
• Synlighed.

Mission
Familiedyr har en stor positivt indflydelse på mange menneskers livskvalitet. De højner vores livsværdi og gavner vores sundhed. Familiedyr har positiv samfundsmæssig værdi. FF ønsker at udbrede kendskabet til dette.

FF vil gennem velfungerende nationalt og internationalt netværk sikre faglig kommunikation til medlemmer, klienter og interessenter.

FF vil tilbyde efteruddannelse på internationalt niveau til dyrlæger beskæftiget med familiedyr. 

FF arbejder for at optimere kvalitet og troværdighed. Som et naturligt led i dette arbejde udbydes en ekstern certificeringsordning af familiedyrsklinikker og -hospitaler.

FF vil nøje følge samfundsmæssige strømninger med henblik på at være på forkant med udviklingen.

FF vil aktivt deltage i diskussioner om etik og faglighed.

/Februar 2017

 

Senest ændret 26-10-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter