Vision og mission FF

FF er en organisation, der varetager interesser for danske dyrlæger beskæftiget med familiedyr, nationalt såvel som internationalt.

Vision
Danske familiedyrsdyrlæger skal have høj faglighed, kvalitet og troværdighed som fremherskende værdier.

FF skal agere proaktivt som ambassadør for sine medlemmer for at opnå bred samfundsmæssig anerkendelse og gennemslagskraft.

Medlemskab af FF ønskes opfattet som et kvalitetsstempel.

FF skal være kendetegnet ved følgende værdier:
• Proaktivitet
• Faglighed
• Troværdighed
• Gennemslagskraft
• Samfundssocialt ansvar
• Synlighed
• Internationalt samarbejde
• Fællesskab

Mission
Familiedyr har stor positiv indflydelse på mange menneskers livskvalitet. De højner deres livsværdi og gavner sundheden. Familiedyr har en positiv samfundsmæssig værdi. FF ønsker at udbrede kendskabet til dette.

FF vil gennem et velfungerende nationalt og internationalt netværk sikre at evidensbaseret faglighed bliver kommunikeret ud til medlemmer, klienter og andre interessenter.

FF vil tilbyde efteruddannelse på internationalt niveau til dyrlæger beskæftiget med familiedyr. 

FF arbejder for at optimere kvalitet og troværdighed. Som et naturligt led i dette arbejde udbydes en ekstern ISO-certificeringsordning af familiedyrsklinikker og -hospitaler.

FF vil nøje følge samfundsmæssige strømninger med henblik på at være på forkant med udviklingen.

FF vil aktivt deltage i diskussioner om etik og faglighed i det offentlige rum.

/Marts 2019

 

Senest ændret 08-04-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter