Studie af sundhedsstatus af brachycephale hunde

Den Danske Dyrlægeforening medvirker i samarbejde med danske praktiserende dyrlæger til at indsamle data  for at kortlægge sundhedsstatus hos alle fransk bulldog, mops og engelsk bulldog m/u stamtavle. Studiet løber fra december 2018 til juni 2019.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de parametre, som blev fundet signifikante i det nyligt afsluttede pilotstudie om sundhed ved franske bulldogs

Efter afslutning af dataindsamlingen vil resultaterne blive bearbejdet og publiceret. Som deltagende klinik vil I naturligvis også modtage informationen direkte fra os.

Nedenfor finder du det udsendte materiale. Tilmelding af klinik og spørgsmål kan rettes til Karin Melsen på km@ddd.dk.

Brev til ejer.pdf


Følgebrev.pdf

Opslag til klinik.pdf

Skema udfyldt eksempel.pdf

Skema.docx

Vejledning til undersøgelse af brachycephale hunde.pdf

Dyreklinikker, der deltager i Dyrlægeforeningens studie om brachycephale hunde
  1. Dyrlæge Mikkelsen, Viborgvej 86, 7400 Herning. Tlf. 53 56 80 58
  2. Dyrlæge Center Vest, Herningvej 74, 6950 Ringkøbing. Tlf. 70 22 44 42
  3. Fasanvejens Dyreklinik, Søndre Fasanvej 93, 2500 Valby, Tlf. 36 16 27 00
  4. Bistrup Dyreklinik, Bistrupvej 174, 3460 Birkerød. Tlf. 45 82 52 52
  5. Hovedvejens Dyreklinik, Hovedvejen 86, 2600 Glostrup. Tlf. 43454677
  6. Erritsø Dyreklinik, Erritsø Bygade 115, 7000 Fredericia. Tlf. 75 94 01 01
  7. Skejby Dyreklinik v/ Lene Trier, Skelagervej 1, 8200 Århus N. Tlf. 86 10 95 55
  8. Dyreklinikken Artemis, Gersonsvej 2, 2900 Hellerup,
    tlf. 39 40 10 34, Info@artemis.dk  

 

Senest ændret 14-03-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter