Studie af sundhedsstatus af brachycephale hunde

Den Danske Dyrlægeforening medvirker i samarbejde med danske praktiserende dyrlæger til at indsamle data  for at kortlægge sundhedsstatus hos alle fransk bulldog, mops og engelsk bulldog m/u stamtavle. Studiet løber fra december 2018 til juni 2019.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i de parametre, som blev fundet signifikante i det nyligt afsluttede pilotstudie om sundhed ved franske bulldogs

Efter afslutning af dataindsamlingen vil resultaterne blive bearbejdet og publiceret. Som deltagende klinik vil I naturligvis også modtage informationen direkte fra os.

Nedenfor finder du det udsendte materiale. Tilmelding af klinik og spørgsmål kan rettes til Karin Melsen på km@ddd.dk.

Brev til ejer.pdf


Følgebrev.pdf

Opslag til klinik.pdf

Skema udfyldt eksempel.pdf

Skema.docx

Vejledning til undersøgelse af brachycephale hunde.pdf


 

Senest ændret 21-01-2019

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter