Faggrupper, selskaber og foreninger
Spring over navigationslinks
Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
Læs om FKP
Medlemsmøde og Kvægkonference
Medlemsmøder
Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning
Ny OSR bekendtgørelse og ny vejledning
Kvægposten
Nyheder og dokumenter
Faggruppe Svin
Læs om FS
MRSA kampagne
Faggruppe Familiedyr
Læs om Faggruppe Familiedyr
Vision og mission for FF
Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, medlemsmøde mv.
Journalen
Nyheder, links og dokumenter
Anmeldelser og klager
Årsmøde
Verdenskongres 2017
Outreach - Seminar om sund avl
Precongres events
Handouts
Antibiotikavejledning til familiedyr
FFs antibiotikavejledning som app
Neutralisation af hund og kat
Guidelines til infektionskontrol
ISO Dyrlægen
Fokus på processer
8 trin mod ISO Dyrlægen
Kollektiv auditering
ePraksis-VET
Tilmelding
ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg
FECAVA
WSAVA
Hund med hensyn
Hej Hund Kampagnen
Vejledende arbejdsark til indretning af røntgenrum
Vejledning om hundelovens forbudsordning
Kattemærkning
Ansøgningsprocedure: Ikke-registrerede præparater
Lokal efteruddannelse
Studie af sundhedsstatus brachycephale hunde
Faggruppe Heste
Læs om FH
Salg af attest til handelsundersøgelse og eHest
FAQ eHest
Vejledning til syn og skøn
Links til andre organisationer
Laboratorieguide
Antibiotikavejledning
FH antibiotikavejledning som app
Links til politikpapirer
Syn og skøn - handelssager
Årsmøder
Anbefalinger - håndtering af EHV 1 mistanke
Nyheder og dokumenter
Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Læs mere om Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Mission, vision og målsætning
Nyt fra DF
Faggruppe Biomedicin
Læs om Faggruppe Biomedicin
Biomedicinkonference 2019
Medlemsmøder
Regionalforeninger
Bornholms Dyrlægeforening
Dyrlægeforeningen for Aalborg og omegn
Dyrlægeforeningen Østjylland
Fyens Stifts Dyrlægeforening
Holbæk Amts Dyrlægeforening
Generalforsamling
Københavns Dyrlæge-Selskab
Nordjysk Dyrlægeforening
Nordsjællands Dyrlægeforening
Præstø Amts Dyrlægeforening
Ribe Amts Dyrlægeforening
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening
Sorø Amts Dyrlægeforening
SydØstjyllands Dyrlægeforening
Generalforsamling
Sønderjydsk Dyrlægeforening
Vendsyssel Dyrlægeforening
Viborg Amts Dyrlægeforening
Fagdyrlægeforeninger
Fagdyrlæge i Kvægproduktion og kvægsydomme
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Fagdyrlæge i sygdomme hos heste
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Faglige selskaber
Internationale organisationer

Antibiotikavejledning for hestepraktiserende dyrlæger


Baggrunden for denne vejledning er den stigende opmærksomhed i samfundet på udvikling af antibiotikaresistens. Vejledningen er blevet til på baggrund af eksisterende vejledninger fra udlandet og herhjemme med venlig hjælp fra dr.med.vet. Keith Baptiste.

FHs antibiotikavejledning fås også som app.

I Danmark er tre grupper af antibiotika klassificeret som kritisk vigtige for behandling af sygdomme hos mennesker - nemlig Carbapenemer, Fluorokinoloner og Cephalosporiner.

Carbapenemer må ikke anvendes i human primærpraksis og ej heller veterinært. Når der skal anvendes Fluorokinoloner eller Cephalosporiner skal det foregå efter identifikation af agens og resistensbestemmelse. Midlerne må derefter anvendes, hvis der er resistens mod mere smalspektrede midler, eller hvis patienten fx ikke tåler penicillin. For fluorokinoloner gælder, at identifikation og resistensbestemmelse skal foregå på et akkrediteret laboratorium.

I vores behandling af dyr bør vi stræbe efter at bruge de midler, vi har til rådighed, på en klog og afbalanceret måde. Vi bør arbejde i samme retning som humanmedicinere, når det angår udvikling af antibiotikaresistens – dyr og mennesker deler for en stor del både patogener og behandlingsmuligheder.

I hestepraksis ved vi gennemgående meget lidt om de bakterielle infektioner, vi behandler. Vi vil derfor opfordre til, at man tager mange flere prøver til bakteriologisk undersøgelse, end det sker i dag. Prøver, som undersøges i Danmark, vil på sigt kunne danne et bedre oplyst grundlag for behandlingsvejledning i hestepraksis.

Denne vejledning er tiltænkt udkørende hestepraksis. Hestehospitaler bør have en antibiotikapolitik på stedet, som er indrettet efter det stedlige resistensmønster.

Grundlæggende er devisen for brugen af antibiotika: Så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt.

Vejledningen består af:

  • En behandlingstabel med første, andet og tredje valg med udgangspunkt i så lav risiko for resistensudvikling som muligt
  • En oversigt over anbefalede doser og behandlingshyppighed, baseret på international litteratur. Det skal bemærkes, at nogle af anbefalingerne afviger fra det, som er registreret i Danmark.

Videre er der planlagt en oversigt over prøveudtagningsteknikker, behandling, opbevaring og forsendelse af prøver samt relevante adresser til laboratorier.

Som en opfølgning til denne vejledning arbejder FH på at etablere kurser i hjemmediagnostik for praksis. Keith Baptiste har velvilligt stillet sin store viden og erfaring på området til rådighed. En oversigt over antibiotika og deres virkemåde kan findes her.

 
 

 

Senest ændret 12-06-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter