Anbefalinger - håndtering af EHV 1 mistanke
Spring over navigationslinks
Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
Læs om FKP
Medlemsmøde og Kvægkonference
Medlemsmøder
Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning
Ny OSR bekendtgørelse og ny vejledning
Kvægposten
Nyheder og dokumenter
Faggruppe Svin
Læs om FS
MRSA kampagne
Faggruppe Familiedyr
Læs om Faggruppe Familiedyr
Vision og mission for FF
Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, medlemsmøde mv.
Journalen
Nyheder, links og dokumenter
Anmeldelser og klager
Årsmøde
Verdenskongres 2017
Outreach - Seminar om sund avl
Precongres events
Handouts
Antibiotikavejledning til familiedyr
FFs antibiotikavejledning som app
Neutralisation af hund og kat
Guidelines til infektionskontrol
ISO Dyrlægen
Fokus på processer
8 trin mod ISO Dyrlægen
Kollektiv auditering
ePraksis-VET
Tilmelding
ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg
FECAVA
WSAVA
Hund med hensyn
Hej Hund Kampagnen
Vejledende arbejdsark til indretning af røntgenrum
Vejledning om hundelovens forbudsordning
Kattemærkning
Ansøgningsprocedure: Ikke-registrerede præparater
Lokal efteruddannelse
Studie af sundhedsstatus brachycephale hunde
Faggruppe Heste
Læs om FH
Salg af attest til handelsundersøgelse og eHest
FAQ eHest
Vejledning til syn og skøn
Links til andre organisationer
Laboratorieguide
Antibiotikavejledning
FH antibiotikavejledning som app
Links til politikpapirer
Syn og skøn - handelssager
Årsmøder
Anbefalinger - håndtering af EHV 1 mistanke
Nyheder og dokumenter
Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Læs mere om Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Mission, vision og målsætning
Nyt fra DF
Faggruppe Biomedicin
Læs om Faggruppe Biomedicin
Biomedicinkonference 2019
Medlemsmøder
Regionalforeninger
Bornholms Dyrlægeforening
Dyrlægeforeningen for Aalborg og omegn
Dyrlægeforeningen Østjylland
Fyens Stifts Dyrlægeforening
Holbæk Amts Dyrlægeforening
Generalforsamling
Københavns Dyrlæge-Selskab
Nordjysk Dyrlægeforening
Nordsjællands Dyrlægeforening
Præstø Amts Dyrlægeforening
Ribe Amts Dyrlægeforening
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening
Sorø Amts Dyrlægeforening
SydØstjyllands Dyrlægeforening
Generalforsamling
Sønderjydsk Dyrlægeforening
Vendsyssel Dyrlægeforening
Viborg Amts Dyrlægeforening
Fagdyrlægeforeninger
Fagdyrlæge i Kvægproduktion og kvægsydomme
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Fagdyrlæge i sygdomme hos heste
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Faglige selskaber
Internationale organisationer

Anbefalinger til dyrlæger til korrekt håndtering af EHV 1 mistanke

- Anbefalingerne kan ændre sig, såfremt der sker en ændring i den nuværende situation (4. maj 2018)

Equin herpes virus 1 har indtil nu kostet fire heste livet og forårsaget sygdom med neurologiske symptomer og feber hos mange heste. Virus er indtil nu lokaliseret på Fyn, Sydjylland og Østjylland, men der har været heste andre steder i landet, hvor man mistænker EHV1, og hvor resultater af diagnostiske prøver afventes.

For at begrænse smittet mest mulig er det vigtigt, at alle tager ansvar - både hesteejere, dyrlæger og folk, der færdes i stalde. DDD Faggruppe Heste ønsker med disse anbefalinger at pointere det væsentlige i en åben og ansvarlig håndtering af EHV1 udbruddet, så det forhåbentlig snarest kan komme under kontrol.

Smitte med EHV1 kan give udslag i alt fra subklinisk infektion til alvorlig luftvejsinfektion. Desuden kan ses feber, neurologiske symptomer, og virus kan også medføre abort hos drægtige hopper (primært sidst i drægtigheden) eller foling af svage føl. Hopper, der aborterer udviser sjældent andre symptomer.

Smitte sker primært respiratorisk, ved direkte og indirekte kontakt med sekreter, aborteret materiale/ placenta/fosterhinder og via sæd. Inkubationstiden er op mod 10 dage, og i denne periode kan hesten udskille virus uden kliniske symptomer.

Ved mistanke om EHV1 skal udtages prøver til diagnostisk undersøgelse. Vi har indhentet oplysninger vedr. prøveudtagning og diagnostik fra fire laboratorier:

DTU veterinærinstituttet, Idexx, Laboklin og Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala, men der er naturligvis andre laboratorier, der udfører diagnostik for EHV1. Hvis man anvender andre laboratorier, er det vigtigt at forhøre sig om prøveudtagningsmetode og opbevaring/forsendelse af prøve for at sikre korrekt og optimal diagnosticering.

Prøveudtagning og diagnosticering

Feber, respirationsvejs- og/eller neurologiske symptomer:

Dyb næsesvaber, som skal udtages med steril tør bomuldssvaber (brug evt. uterussvaber til hoppe, eller kulsvaber UDEN at bruge kulmediet). Efter udtagning skal svaber placeres i sterilt reagensglas (uden medie) og afsendes hurtigst muligt. Der udføres PCR analyse, og det tilrådes at vælge en luftvejsprofil (EHV 1+4, influenza og evt. Streptococcus equi/subsp. zooepidemicus og evt. equin arteritis virus).

Ulempen ved PCR-analyse er risikoen for falsk negative resultater pga. utilstrækkelig mængde prøvemateriale. Det anbefales derfor, at man er ekstra grundig med svabningen, og er "grov" nok, således at der kommer celler fra næseslimhinden på svaberen. Det anbefales, at der udtages 2 stk. svabere per hest.

 • Laboklin: næsesvaber til PCR diagnostik.
  Svartid: fra dag til dag
 • Idexx: næsesvaber til PCR diagnostik.
  Svartid: 1-3 arbejdsdage
 • SVA: EDTA blod og næsesvaber til PCR diagnostik. Svartid: ej oplyst
 • DTU VET: udfører IKKE diagnostik for EHV1 på svaber og blodprøver.

Abort:

Der kan enten udføres PCR-diagnostik på amnion og placentavæv eller immunohistokemisk undersøgelse på aborteret materiale. Til PCR-diagnostik placeres vævsstykker i sterile beholdere. Til immunohistokemisk undersøgelse (DTU VET) skal vævet fikseres i formalin.

 • Laboklin: amnion til PCR diagnostik.
  Svartid: fra dag til dag
 • Idexx: amnion eller placenta til PCR diagnostik. Svartid: 1-3 dage
 • SVA: placenta/amnion, lever, lunge og miltvæv fra aborteret foster til PCR diagnostik.
  Svartid: ej oplyst
 • DTU VET: Placenta/fosterhinder, lever og lungevæv fra aborteret foster til immunohistokemisk undersøgelse. Svartid: 3-7 dage.

Anvend sterile handsker ved alle prøveudtagninger

Isolation/karantæne

Alle heste med feber og/eller diagnosticeret EHV1 skal isoleres. Al unødig transport af heste ind og ud af besætninger bør undgås. Der bør 2 x dagligt måles temperatur på hestene, ved feber (>38.2) isoleres hestene.

Heste bør isoleres i 3-4 uger efter at symptomer er ophørt (feber, hoste, næseflåd, neurologiske symptomer). Hvis heste har symptomer, men negativ diagnose på udtaget prøve, er det vigtigt, at hestene stadig isoleres. –Der kan enten være tale om en falsk negativ prøve (og der bør udtages ny prøve), eller der kan være tale om infektion med anden smitsom luftvejsinfektion.

Hopper, der har aborteret pga. EHV1, bør isoleres i første brunst herefter. Risikoen for smitte fra 2. brunst vurderes som minimal.

Som altid gælder det om at opretholde en god hygiejne, så smittespredning minimeres. Denne information er også vigtig at få viderebragt til hesteejere, avlere og folk, der færdes i mange stalde, fx beslagsmede.

Se også anbefalinger til at mindske smitterisiko

MEGET VIGTIGT

Ved laboratoriebekræftede tilfælde af EHV1 og/eller neurologiske symptomer, SKAL DDD Faggruppe Hest kontaktes, således at vi kan samle trådene og informationerne kan videreformidles i de rette kredse.

Oplysningerne sendes på mail til Formand Kenneth Engelund Lassen kel@mail.dk

 

 

Senest ændret 04-05-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter