Faggrupper, selskaber og foreninger
Spring over navigationslinks
Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
Læs om FKP
Medlemsmøde og Kvægkonference
Medlemsmøder
Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning
Ny OSR bekendtgørelse og ny vejledning
Kvægposten
Nyheder og dokumenter
Faggruppe Svin
Læs om FS
MRSA kampagne
Faggruppe Familiedyr
Læs om Faggruppe Familiedyr
Vision og mission for FF
Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, medlemsmøde mv.
Journalen
Nyheder, links og dokumenter
Anmeldelser og klager
Årsmøde
Verdenskongres 2017
Outreach - Seminar om sund avl
Precongres events
Handouts
Antibiotikavejledning til familiedyr
FFs antibiotikavejledning som app
Neutralisation af hund og kat
Guidelines til infektionskontrol
ISO Dyrlægen
Fokus på processer
8 trin mod ISO Dyrlægen
Kollektiv auditering
ePraksis-VET
Tilmelding
ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg
FECAVA
WSAVA
Hund med hensyn
Hej Hund Kampagnen
Vejledende arbejdsark til indretning af røntgenrum
Vejledning om hundelovens forbudsordning
Kattemærkning
Ansøgningsprocedure: Ikke-registrerede præparater
Lokal efteruddannelse
Studie af sundhedsstatus brachycephale hunde
Faggruppe Heste
Læs om FH
Salg af attest til handelsundersøgelse og eHest
FAQ eHest
Vejledning til syn og skøn
Links til andre organisationer
Laboratorieguide
Antibiotikavejledning
FH antibiotikavejledning som app
Links til politikpapirer
Syn og skøn - handelssager
Årsmøder
Anbefalinger - håndtering af EHV 1 mistanke
Nyheder og dokumenter
Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Læs mere om Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Mission, vision og målsætning
Nyt fra DF
Faggruppe Biomedicin
Læs om Faggruppe Biomedicin
Biomedicinkonference 2019
Medlemsmøder
Regionalforeninger
Bornholms Dyrlægeforening
Dyrlægeforeningen for Aalborg og omegn
Dyrlægeforeningen Østjylland
Fyens Stifts Dyrlægeforening
Holbæk Amts Dyrlægeforening
Generalforsamling
Københavns Dyrlæge-Selskab
Nordjysk Dyrlægeforening
Nordsjællands Dyrlægeforening
Præstø Amts Dyrlægeforening
Ribe Amts Dyrlægeforening
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening
Sorø Amts Dyrlægeforening
SydØstjyllands Dyrlægeforening
Generalforsamling
Sønderjydsk Dyrlægeforening
Vendsyssel Dyrlægeforening
Viborg Amts Dyrlægeforening
Fagdyrlægeforeninger
Fagdyrlæge i Kvægproduktion og kvægsydomme
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Fagdyrlæge i sygdomme hos heste
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Faglige selskaber
Internationale organisationer

Inhabilitet i forbindelse med udpegning af syn- og skønsmænd

Hvert år henvender klienter og deres advokater sig til DDDs sekretariat for at få dyrlæger udpeget som syn- og skønsmænd. Dette sker mellem 20-25 gange om året.

Sagerne, som dyrlægerne udpeges til, berører alle DDDs faggrupper og har alle tænkelige problemstillinger. Det er dog Faggruppe Heste (FH), som er mest berørt, da 90-95 pct. af sagerne er handelssager i forbindelse med køb og salg af heste.

Når DDDs sekretariat modtager en anmodning fra en advokat, kontaktes formanden for faggruppen, som i fællesskab med bestyrelsen og på baggrund af de modtagne sagsakter vurderer, hvilken kollega som har størst fagligt kendskab indenfor det aktuelle område.

Gennem de sidste år har det været en tidskrævende og meget stor faglig udfordring at foretage udpegningerne, idet flere advokater har erklæret de udpegede dyrlæger for inhabile som syn- og skønsmænd, hvis de havde en kollega i klinikken, der via erhvervsansvarsforsikringen i Tryg havde en verserende ansvarssag, der var på vej til eller allerede var under retslig behandling. Dette har resulteret i, at der i mange sager skulle ske op til flere udpegninger, før en syn- og skønsmand blev godkendt af advokaterne.

Det er ikke muligt at udpege en kvalificeret dyrlæge fra landets større hesteklinikker, hvis alle dyrlæger på en klinik anses for at være inhabile, fordi en kollega har en verserende sag kørende. For FH er det højt prioriteret at få udpeget den bedst kvalificerede dyrlæge med den største faglighed på lige præcis det efterspurgte området til hver enkelt opgave.

FHs bestyrelse henholder sig i øvrigt til Byretsdommen, som er afsagt den 15. juni 2012, hvor kendelsen skete på baggrund af en verserende sag, og retten fandt under omstændighederne ikke, at "det forhold, at en partneradvokat (navn) til sagsøgtes advokat fører en dyrlægeansvarssag for (klinikkens navn), hvor syn- og skønsmanden (navn) er kompagnon, medfører, at den udpegede dyrlæge er inhabil".

Retten bestemte slutteligt, at den af DDD udmeldte dyrlæge skulle fastholdes som syn- og skønsmand i sagen.

Sagen blev prøvet ved Vestre Landsret den 31. august 2012, hvor Landsretten stadfæstede Byrettens kendelse.

/AO

 

Senest ændret 12-06-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter