Nyheder og dokumenter
Spring over navigationslinks
Faggruppe Kvæg og andre Produktionsdyr
Læs om FKP
Medlemsmøde og Kvægkonference
Medlemsmøder
Ny bekendtgørelse om sundhedsrådgivning
Ny OSR bekendtgørelse og ny vejledning
Kvægposten
Nyheder og dokumenter
Faggruppe Svin
Læs om FS
MRSA kampagne
Faggruppe Familiedyr
Læs om Faggruppe Familiedyr
Vision og mission for FF
Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling, medlemsmøde mv.
Journalen
Nyheder, links og dokumenter
Anmeldelser og klager
Årsmøde
Verdenskongres 2017
Outreach - Seminar om sund avl
Precongres events
Handouts
Antibiotikavejledning til familiedyr
FFs antibiotikavejledning som app
Neutralisation af hund og kat
Guidelines til infektionskontrol
ISO Dyrlægen
Fokus på processer
8 trin mod ISO Dyrlægen
Kollektiv auditering
ePraksis-VET
Tilmelding
ISO Dyrlægens Kvalitetsudvalg
FECAVA
WSAVA
Hund med hensyn
Hej Hund Kampagnen
Vejledende arbejdsark til indretning af røntgenrum
Vejledning om hundelovens forbudsordning
Kattemærkning
Ansøgningsprocedure: Ikke-registrerede præparater
Lokal efteruddannelse
Studie af sundhedsstatus brachycephale hunde
Faggruppe Heste
Læs om FH
Salg af attest til handelsundersøgelse og eHest
FAQ eHest
Vejledning til syn og skøn
Links til andre organisationer
Laboratorieguide
Antibiotikavejledning
FH antibiotikavejledning som app
Links til politikpapirer
Syn og skøn - handelssager
Årsmøder
Anbefalinger - håndtering af EHV 1 mistanke
Nyheder og dokumenter
Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Læs mere om Faggruppe Dyresundhed og Fødevaresikkerhed
Mission, vision og målsætning
Nyt fra DF
Faggruppe Biomedicin
Læs om Faggruppe Biomedicin
Biomedicinkonference 2019
Medlemsmøder
Regionalforeninger
Bornholms Dyrlægeforening
Dyrlægeforeningen for Aalborg og omegn
Dyrlægeforeningen Østjylland
Fyens Stifts Dyrlægeforening
Holbæk Amts Dyrlægeforening
Generalforsamling
Københavns Dyrlæge-Selskab
Nordjysk Dyrlægeforening
Nordsjællands Dyrlægeforening
Præstø Amts Dyrlægeforening
Ribe Amts Dyrlægeforening
Ringkøbing Amts Dyrlægeforening
Sorø Amts Dyrlægeforening
SydØstjyllands Dyrlægeforening
Generalforsamling
Sønderjydsk Dyrlægeforening
Vendsyssel Dyrlægeforening
Viborg Amts Dyrlægeforening
Fagdyrlægeforeninger
Fagdyrlæge i Kvægproduktion og kvægsydomme
Godkendte fagdyrlæger
Vedtægter
Fagdyrlæge i Svineproduktion og svinesygdomme
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Fagdyrlæge i sygdomme hos heste
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Fagdyrlæge i sygdomme hos hund og kat
Godkendte fagdyrlæger
Hovedopgaver
Vedtægter
Faglige selskaber
Internationale organisationer

Nyheder og dokumenter

Prøveudtagning for husdyr-MRSA i produktionsdyr, herunder heste

Fødevarestyrelsen er gået i gang med at udtage en række prøver i produktionsdyr, som led i husdyr-MRSA overvågningen.
 
Som følge af Veterinærforlig III indføres husdyr-MRSA overvågning af produktionsdyrearter, herunder heste, med fastlagte screeningsintervaller. Fødevarestyrelsen pålægger ikke restriktioner i besætninger, der er positive for husdyr-MRSA.
 
Formålet med prøverne er udelukkende at skabe et overblik over udbredelsen af husdyr-MRSA blandt danske produktionsdyrsbesætninger. Det anbefales ikke at behandle husdyr-MRSA positive besætninger for MRSA.
 
Prøverne udtages på besætningsniveau, og resultaterne angives ikke på enkeltdyrsniveau.
 
Husdyr-MRSA kan bæres asymptomatisk af både mennesker og dyr. Bakterien forsvinder ofte af sig selv i løbet af få dage efter kontakt med husdyr-MRSA. Husdyr-MRSA udgør et lille sundhedsproblem for befolkningen som helhed, men kan forårsage sygdom hos syge og svagelige patienter.
 
Generelt anbefales det ikke af sundhedsmyndighederne, at personer der er i daglig kontakt med husdyr-MRSA positive dyr behandles, da det kan forårsage yderligere resistensproblemer.

Dyr skal kun behandles, hvis de er syge, og hvis der er stillet en diagnose, som giver anledning til antibiotikabehandling.
 
Overvågningen af husdyr-MRSA hos produktionsdyr, herunder heste, bør ikke give anledning til restriktioner eller behandlingskrav af raske positive dyrehold.

Kilde: Miljø og Fødevareministeriet (nyhed, 2/10 2018) 

 

Senest ændret 11-10-2018

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter