Internationale organisationer og samarbejde

Den Danske Dyrlægeforeningen deltager aktivt i det internationale samarbejde og har et tæt samarbejde med de nordiske dyrlægeforeninger.

Målet er at sikre indflydelse på lovgivningen og de offentlige reguleringer, der har indflydelse på danske dyrlægers arbejdsliv.

Herunder kan du læse mere om nogle af Dyrlægeforeningens vigtigste internationale samarbejdspartnere og andre organisationerne inden for det veterinære område.

Nordiske dyrlægeforeninger

Sveriges Veterinärförbund
Den Norske Veterinærforening
Finlands Veterinärförbund
Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

FVE er sammenslutningen af dyrlæger i Europa og fungerer som en paraplyorganisation for veterinære organisationer fra i alt 38 europæiske lande.

En stor del af arbejdet i FVE foregår i organisationens 4 undergrupper, der tilsammen repræsenterer de vigtigste grupper inden for dyrlægeprofessionen.

Den Danske Dyrlægeforening har medlemmer repræsenteret i alle fire undergrupper.

EASVO - European Association of State Veterinary Officers

Organisationsarbejdet er koncentreret om de emner, der vedrører administrativt ansatte dyrlæger, herunder transport, dyrevelfærd, sygdomsbekæmpelse, medicinanvendelse, attestation, efteruddannelse, akkreditering, privatisering af den officielle kontrol, godkendelse af dyrlæger og specialistuddanelser mv.

EVERI - European Veterinarians in Education, Research and Industry

EVERI er en trebenet organisation, hvor der arbejdes med alle emner inden for undervisning, forskning og dyrlægers virke i industrien. Arbejdet er koncentreret om at sikre bedst mulige kvalifikationer for dyrlæger gennem sikring af optimal uddannelse både under og efter dyrlægestudiet.

Arbejdet i EVERI inkluderer bl.a. VETCEE (sikring af ensrettet efteruddannelse af dyrlæger) og EMS (udveksling og specialisering af dyrlægestuderende fx inden for fiskesygdomme og forsøgsdyrsvidenskab mv.).

UEVH - Hygienists and Public Health Veterinarians

Arbejdet i UEVH er bl.a. at fremme dyrlægens rolle i hele fødekæden fra jord til bord. Dette gøres blandt andet ved at påvirke EU-lovgivningen i Bruxelles med faglige argumenter for, hvorfor dyrlæger skal udføre bestemte opgaver.

UEVP - Union of European Veterinary Practitioners

UEVP arbejder med alle de forhold, der gør sig gældende for dyrlæger i praksis. Det gælder fx forholdene for at opnå og vedligeholde autorisation samt efter- og videreuddannelse. UEVP beskæftiger sig ligeledes med forhold om medicin, medicinhåndtering, medicinresistens, medicinsalg og forhold om sundhedsrådgivningsprogrammer og dyrevelfærd. Europaparlamentets arbejde med Animal Health Law giver også arbejde i UEVP.

World Veterinary Association (WVA)

WVA er en sammenslutning af over 80 nationale veterinære lægeforeninger i hele verden. Dyrlægeforeningen varetog tidligere sekretariatsbetjeningen af WVA (indtil 2010). WVA er en internationalt anerkendte repræsentant for den globale veterinærmedicin.
 
Food and Veterinary Office (FVO)

FVO hører under EU Kommissionen og medvirker til at sikre, at fællesskabslovgivningen om fødevaresikkerhed, dyresundhed, plantesundhed og dyrevelfærd gennemføres og håndhæves korrekt.
 
OiE – World Organisation for Animal Health

OIE er den mellemstatslige organisation med ansvar for at forbedre dyresundheden på verdensplan.
OiE er anerkendt som en referenceorganisation af verdenshandelsorganisationen (WTO), og havde i 2013 i alt 178 medlemslande. OIE opretholder permanente forbindelser til 45 andre internationale og regionale organisationer og har regionale og sub-regionale kontorer på alle kontinenter.
 
FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations

FAOs formål er at fremme den fælles velfærd ved at hæve ernæringsniveauet og levestandarden i verden.

FAO er først og fremmest en teknisk organisation, der skal indsamle, analysere og udbrede viden om ernæring, fødevareproduktion, landbrug, skovbrug og fiskeri. Organisationen har også en rolle som koordinator af den internationale udviklingsbistand inden for disse områder.

FAO er med 189 medlemmer, herunder Det Europæiske Fællesskab, og næsten 6.000 ansatte den største af FN's særorganisationer.

Codex Alimentarius

Codex Alimentarius er en international ekspertkomité under WHO og FAO, der arbejder på standardisering af levnedsmiddellovgivning i forskellige lande.

WHO – World Health Organization

WHO er den retningsgivende og koordinerende myndighed for sundhed inden for FN-systemet. Organisationen varetager en lang række globale sundhedsspørgsmål, yder teknisk støtte til lande og overvåge og vurdere sundhedsmæssige tendenser.
 
IFAH – International Health Organization

IFAH er et globalt organ for virksomheder inden for forskning, udvikling, produktion og markedsføring af veterinære lægemidler, vacciner og andre dyresundhed produkter i både udviklede lande og udviklingslande på tværs af de fem kontinenter.

IFAH repræsenterer både dyresundhedsmæssige selskaber og nationale/regionale sundhedsmæssige foreninger. Samlet set repræsenterer disse selskaber ca. 80 % af det globale marked for dyresundhed produkter.

Andre relevante organisationer
European Food Safety Authority (EFSA) 
Convention on Biological Diversity
Livestock and Rangeland Knowledgebase

 

 

Senest ændret 18-01-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter