Ny OSR bekendtgørelse og ny vejledning

Omkring 80 kvægdyrlæger deltog i SvKs fyraftensmøde om den nye bekendtgørelse om Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger torsdag den 27/6 2013 kl. 15.00 - 17.30 på Hotel Hedegaarden,  Vald. Poulsensvej 4, Vejle.

Den nye bekendtgørelse om Sundhedsrådgivning i kvægbesætninger trådte i kraft den 1. juni.

Fødevarestyrelsen udsender nu også en ny vejledning med vigtige ændringer i forhold til den gamle vejledning. Sektion Kvæg ville derfor gerne give medlemmerne en orientering om nyhederne i bekendtgørelsen og i vejledningen. 

Ved samme lejlighed blev fortalt om de 2 faglige dokumenter, der i vejledningen er en henvisning til.  Begge dokumenter  er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem SvK, KU Sund og Danske Kvægfagdyrlægers Forening.

Det drejer sig om:

  1. "Anbefalinger vedr. kliniske undersøgelser af risikodyr i malkekvægbesætninger"
  2. "Anbefalinger for oprettelse og opretholdelse af besætningsdiagnoser i kvægbesætninger med aftaler om sundhedsrådgivning"

Referat fra mødet kan ses ved at klikke her.
Præsentation fra mødet kan ses ved at klikke her.


Program for mødet var:

15:00  Velkomst, kaffe, kage, frugt

15:15   

  • Orientering om ny bekendtgørelse og ny vejledning
  • Orientering om Anbefalinger vedr. kliniske undersøgelser
  • Orientering om Anbefalinger for besætningsdiagnoser v/ Jens Philipsen, SvK formand

16:30  Pause

16:45

  • Orientering om det videre forløb for udmøntningen af Veterinær forlig II v/ Per Henriksen, Veterinærdirektør, Fødevarestyrelsen

17:15  Afslutning


Hilsen
Sektion Kvægs bestyrelse 
 

 

Senest ændret 06-12-2016

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter