Indbydelse til generalforsamling

Den 2. generalforsamling i SydØstjyllands Dyrlægeforening.

Tirsdag den 26/4-2016 kl. 20.00 på Sandvad Kro, Kongevej 25, 8752 Østbirk.

Vi mødes kl. 18.00 ved den Genfundne bro, Vestbirk vej 2, 8740 Brædstrup. (Hvis du bruger GPS er det vigtigt at du indtaster Brædstrup, ellers havner du i Østbirk).

GF_SOED_foto1.jpgGF_SOED_foto2.jpg 

 

Program:

Kl. 18.00-19.00:       Besigtigelse af den genfundne bro og
                               lille foredrag herom.

Kl. 19.00-19.15:       3 km gå eller 5 km køretur til Sandvad
                               Kro. Man kan spadsere ad den gamle
                               togbanelinie i et meget smukt
                               landskab.

Kl. 19.15-20.00:       Spisning

Kl. 20.00–21,30:       Generalforsamling

                                     Dagsorden:

Valg af dirigent

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Fremlæggelse af det pr. 31. december forrige år afsluttede regnskab til godkendelse
  3. Fastlæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingentsatser
  4. Fastlæggelse af rejsegodtgørelse og diæter for foreningens repræsentanter
  5. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
  6. Valg af formand.
  7. Valg af bestyrelsesmedlem
  8. Valg af suppleanter
  9. Valg af 2 revisorer
  10. Eventuelt.

HUSK:

Tilmelding senest fredag d. 22 april på mail henrik@dyrlaegecentret.dk eller SMS  21621614.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før generalforsamlingens afholdelse.

På gensyn

Med venlig hilsen bestyrelsen i SydØstjyllands Dyrlægeforening

Carina Krogsbæk, Ulla Torp, Lars H. Pedersen og Henrik Agerholm

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter