MRSA kampagne: Lad MRSA blive i stalden

Med baggrund i handlingsplanen for husdyr-MRSA er der udarbejdet materiale til en informationskampagne om arbejdshygiejne i forbindelse med MRSA iLad MRSA blive i stalden.png svinebesætninger.

Formålet med informationskampagnen er via oplysning af de relevante persongrupper, at søge at hindre spredning af husdyr-MRSA. Det sker ved oplysning om betydningen af håndvask, brug af håndsprit samt bad som hygiejniske foranstaltninger. 


Informationsmaterialet er efter beslutning i en bred interessentkreds udarbejdet af en underarbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Statens Serum Institut (SSI), L&F/SEGES og Fagligt Fælles Forbund (3F) i samråd med Fødevarestyrelsen.


Alle involverede interessenter fremgår af informationsmaterialet.

Husdyr-MRSA - folder fra Fødevarestyrelsen.pdf

Lad MRSA blive i stalden - håndhygiejne.pdf

Lad MRSA blive i stalden - personlig hygiejne.pdf

 

Læs mere om kampagnen hos Statens Serum Institut

 

Senest ændret 18-08-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter