Karriere som forsker

Hvilke jobmuligheder har jeg som dyrlæge inden for forskning?
Det er især i life science-branchen, der er jobmuligheder som dyrlæge.

Branchen rummer hele forskningsområdet inden for dyrs og menneskers sygdomme, samt udviklingsområdet for lægemidler, fødevarer og bioteknologi.

Som dyrlæge beskæftiger man sig typisk med forsøgsdyr, eksperimentel patologi, eksperimentel kirurgi, det molekylære og genetiske grundlag for sygdomsudvikling, påvisning og visualisering af patologiske mekanismer, udvikling af diagnostiske metoder eller lægemiddeludvikling.

Overordnet er man som dyrlæge inden for forskning ansat i enten industrien eller på et universitet.

I industrien vil forskningen ofte være målrettet resultater, der har værdi for virksomhedens fokusområder og er anvendelsesorienteret, hvorimod forskningen i akademisk regi ofte er af mere grundlæggende karakter, hvor man erhverver ny viden og indsigt, men uden et primært sigte på praktiske mål. Desuden vil man, som ansat på et universitet være inddraget i undervisningen af de studerende.

Hvilke kompetencer har jeg især brug for?

Faglige kompetencer

Som dyrlæge har du den styrke, at du har en rigtig god biologisk helhedsforståelse og derved evner at overskue sammensatte problemstillinger. De fleste forskningsstillinger kræver, at du ud over din dyrlægeuddannelse har en ph.d.-grad.
På hjemmesiden www.phd.ku.dk kan du få et godt indblik i indholdet i et ph.d.-forløb

Desuden er det en fordel med god forståelse for og viden om patologi, farmakologi, toksikologi og dyreforsøg, samt statistik og epidemiologi.

Personlige kompetencer
Som person er det godt at være videbegærlig og innovativt tænkende. Desuden er det vigtigt, at du er kvalitetsbevidst og kan forholde dig kritisk til både eget og andres arbejde. Du skal kunne samarbejde med andre - både inden for sit forskningsområde og på tværs af forskningsmæssige discipliner. Derud skal du besidde gode kommunikative egenskaber i både skrift og tale.

Hvilke efteruddannelsesmuligheder har jeg?
Der udbydes en meget bred vifte af både nationale og internationale kurser, hvor relevansen afhænger af, hvilket emne man forsker inden for, og hvilken funktion man har. Vidensdeling foregår også i høj grad på konferencer og kongresser.

Gode tips og råd
Det er vigtigt at have et godt fagligt netværk, når man vil forske og påbegynde projekter. Faggruppe Biomedicin 
er Den Danske Dyrlægeforenings faglige netværk for dyrlæger, der har interesse i blandt andet forskning.

Muligheden for at få et ph.d.-stipendie bliver betragtelig forbedret, hvis man har arbejde, der er publiceret i videnskabelige tidsskrifter. Det er derfor anbefalelsesværdigt at være fokuseret på at få udfærdiget fagligt arbejde, der kan ende ud i en publikation.

Det er en rigtig god ide at tage dyreforsøgskurset FELASA cat. C, der giver personlig licens til at udføre dyreforsøg.
 
Læs mere om karriere- og jobmuligheder inden for life science-branchen her 

 

 Kontakt i DDD

Hanne.jpg 

Hanne Jensen

Tel: 3871 08 88
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 29-04-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter