Dyrlæge i Fødevarestyrelsen

Hvilke jobmuligheder har jeg som dyrlæge i Fødevarestyrelsen?
Der er dyrlæger ansat i stort set alle enheder i Fødevarestyrelsen, herunder fødevareenhederne, veterinærenheder, kødkontrollen og i de centrale fagkontorer.

Veterinærenhederne administrerer lovgivningen om de levende dyr, herunder velfærdskontrollen, dyreværnssager, brug af veterinærmedicin og det veterinære beredskab. Derudover er der også mange opgaver i forbindelse med eksport og samhandel med dyr med syn og certificering.

Kødkontrollen håndterer opgaver i forbindelse med slagtning af dyr. Det indebærer bl.a. syn af dyr før slagtning i forhold til sundhed og transportegnethed. Under slagtning er dyrlægerne en del af vurderingen af det slagtede dyr som fødevare. Flere danske slagterier er autoriseret til eksport til tredjelande, hvilket indebærer auditering af slagteriet. Derudover håndterer dyrlægerne også dyreværnssager i forbindelse med de dyr, der kommer til slagtning.  

Dyrlægerne i de centrale fagkontorer er med til at udarbejde og opdatere lovgivningen, så den er tidssvarende i samarbejde med brancher og i overensstemmelse med EU lovgivning. Fagkontorerne forestår også den største del af kontakten med EU og tredjelande, hvilket er af stor betydning for Danmarks eksport til tredjelande.
 
Fødevareenhederne kontrollerer landets fødevarevirksomheder og sikrer, at disse overholder den gældende lovgivning. Ligeledes er der opgaver i forbindelse med eksport af fødevarer, fødevarebårne sygdomme og tilbagetrækning af farlige fødevarer. 
 
Fødevarerejseholdet har også dyrlæger ansat. Denne enhed har til opgave at finde ulovlige fødevarevirksomheder, så ulovlige fødevarer produceret under uhygiejniske forhold ikke kommer på markedet og udgør en risiko for befolkningen.
 
Veterinærrejseholdet foretager ligesom veterinærenhederne et stort antal kontroller årligt. Veterinærrejseholdets kontroller er ofte i form af kampagner med et bestemt tema både inden for dyrevelfærd og medicin. Veterinærrejseholdet foretager også en del vejkontroller i samarbejde med politi og andre myndigheder, hvor dyretransporter stikprøvevist stoppes og kontrolleres. 

Hvilke kompetencer har jeg især brug for?
Dyrlægernes opgaver i Fødevarestyrelsen spænder vidt og er meget forskellige fra den enkelte enheder. Afhængig af enhed er der brug for kompetencer inden for fødevaresikkerhed, patologi og dyrs adfærd og fysiologiske behov og meget andet.

Herudover er der stort behov for gode samarbejds- og kommunikationsevner, da en stor del af Fødevarestyrelsens opgaver indebærer kontakt med borgere og virksomheder og ofte også kontakt med andre myndigheder, bl.a. Politiet og Beredskabsstyrelsen. Kompetencer inden for offentlig administration og forvaltning tillæres gennem opgaveløsningen.

Hvilke efteruddannelsesmuligheder har jeg?
Fødevarestyrelsen har gode muligheder for efteruddannelse og har flere fonde og puljer, hvorfra der kan søges om midler til efteruddannelse – ud over det, som den enkelte enhed selv betaler.

Fødevarestyrelsen har deres egne kurser bl.a. inden for faglige emner, myndighedsudøvelse og stabs- og indsatsledelse. Herudover deltager flere af Fødevarestyrelsens medarbejdere i diplomuddannelser, masteruddannelser og fagdyrlægeuddannelser.

Gode tips og råd
Der er gode muligheder for studerende at komme i praktik i Fødevarestyrelsen - du skal kontakte Fødevarestyrelsen. På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du (www.fvst.dk) finde flere oplysninger om, hvilke opgaver Fødevarestyrelsen har.

Dyrlægeforeningen har indgået en aftale med Fødevarestyrelsens kødkontrol om aflønning af dyrlægestuderende, som ansættes i Fødevarestyrelsen. Aftalen betyder, at du som studerende får mulighed for at få praktisk studierelevant erhvervserfaring, som du kan drage nytte af i dit fremtidige virke som dyrlæge efter uddannelse. Du finder aftalen i dokumentlisten til højre. 

Stillinger i Fødevarestyrelsen annonceres på www.fvm.dk/job, hvor du også kan oprette en jobagent, så du får besked ved nye stillinger. 

 

 Kontakt i DDD

Hanne.jpg 

Hanne Jensen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 18-08-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter