Karriere som kvægdyrlæge

Hvilke jobmuligheder har jeg som dyrlæge i kvægpraksis?
Som dyrlæge i kvægpraksis arbejder du som nyuddannet typisk i en assistentstilling. Her vil du begynde med at udføre akut arbejde – landmændene ringer ind med akut, syge dyr, som skal tilses og behandles. Det kan være alt fra kalve med lungebetændelse og køer med yverbetændelse til kælvninger og løbedrejningsoperationer.

Du vil også hurtigt komme til at arbejde med sundhedsrådgivning i kvægbesætninger, hvor du rådgiver landmanden om, hvordan han forebygger sygdomme og optimerer produktionen. Rådgivningen vil være baseret på data fra kliniske registreringer foretaget af dig og oplysninger om sygdomsbehandlinger, reproduktion og mælkeproduktion.

Som kvægdyrlæge kommer du tæt på landmændene og deres medarbejdere. Helt naturligt kommer du som besætningsdyrlæge flere gange om måneden på bedriften. Derfor vil du have en unik mulighed for at følge årets gang på en kvæggård, og du får en tættere kontakt med dine kunder end dyrlæger i andre fagretninger.

Mange ansatte i praksis bliver efter noget tid medejere af en dyrlægepraksis og får indflydelse på planlægningen af arbejdet, økonomi og den generelle drift af praksis. Nogle vælger andre karriereveje og bruger de kompetencer, de har opnået, til en karriere inden for forskning, medicinalbranchen eller fødevarestyrelsen.

Hvilke kompetencer har jeg især brug for?
Du skal først og fremmest have lyst og være god til at kommunikere med forskellige mennesker. Du skal både kunne snakke med skoledrengen, der kommer på gården og passer kalvene efter skoletid, og samtidig forklare komplicerede sygdomssammenhænge til landmanden. Ofte skal du også indgå i et samarbejde med andre rådgivere om, hvordan landmanden skal løse nogle af de problemer, der er på bedriften.

Du kommer til at bruge din veterinærfaglige viden om sygdomme og forebyggelse af disse. For at kunne rådgive landmanden på et kvalificeret niveau skal du være god til at analysere data fra besætningerne, og du skal kunne omsætte den viden til virkeligheden ude i stalden. Derfor skal du også være en god klinikker, der kan undersøge en ko og stille de rigtige diagnoser.

 
I dit daglige arbejde vil du være i en praksis med andre dyrlæger – og ofte har praksissen indgået et vagt-samarbejde med en eller flere nabopraksis. Derfor skal du også kunne kommunikere med andre dyrlæger og være god til at samarbejde. 

Hvilke efteruddannelsesmuligheder har jeg?
Kvægfagdyrlægeuddannelsen er et to årigt efteruddannelsesforløb, som udbydes af Dyrlægeforeningen. Uddannelsens kerne er samspillet mellem veterinærfaglig viden og forståelse af menneskelige motivationsfaktorer som omdrejningspunkt for en højt kvalificeret besætningsrådgivning. Uddannelsens kodeord er networking, teamworking og selvstændigt projektarbejde under individuel vejledning.

Dyrlægeforeningen udbyder også i samarbejde med eksterne samarbejdspartner korte kurser i kvægspecifikke emner som fx mastitis eller smittebeskyttelse. Læs mere her.

Hvert år afholder forskellige aktører seminarer og konferencer, hvor du som kvægdyrlæge har mulighed for at holde dig orienteret om den nyeste viden. Det kan være Faggruppe Kvægs medlemsmøde, Kvægfagdyrlægernes årsmøde (DKF.dkBoologisk Selskabs seminarog Dansk Kvægs kvægkongres.

Desuden afholder flere medicinalfirmaer, praksissammenslutninger og andre aktører kurser og seminarer i løbet af året. Der er også gode muligheder for at rejse udenlands og deltage i kvægfaglige kongresser. Se fx de amerikanske kvægdyrlægers årskongres (aabp.org) eller verdenskongressen Buiatrics (wbc.com)

Gode tips og råd
Hvis du er nysgerrig efter, hvordan en hverdag i kvægpraksis ser ud, er det en god ide at kontakte en kvægpraksis og spørge, om du må køre med en dag eller to. Det vil langt de fleste dyrlæger med glæde sige ja til.

Det er også en god ide at kontakte en landmand og høre, om du må hjælpe til på gården en uges tid i en sommerferie. Så kan du få en idé om, hvordan en landmands hverdag ser ud. Desuden giver det altid billige point hos landmanden, hvis man kan malke en ko og lægge en grime på.

Som studerende er du i mange tilfælde også meget velkommen til at deltage i de ovennævnte seminarer og konferencer. Det er en god måde at komme ud og få dannet et netværk, som du kan bruge senere, når du skal søge job, eller hvis du løber ind i faglige problemer, som du gerne vil have sparring til.

Vi glæder os til at se dig ude i stalden og til næste kvægdyrlægemøde.


 

 Kontakt i DDD

Hanne.jpg 

Hanne Jensen

Tel: 3871 0888
E-mail: ddd@ddd.dk

 

Senest ændret 02-11-2017

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter