Medlemskab med mange fordele for dig

Alle medlemmer af de veterinærstuderendes forening - VeterinærMedicinskForening (VMF) - er automatisk medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening (DDD).

Du betaler ikke kontingent til DDD - kun til VMF. Kontingentopkrævningen til VMF sker gennem DDDs sekretariatet.

Dit medlemskab i DDD har flere fordele:

  • Ved indmeldelsen modtager du som 1. års studerende en kittel og et dissektionssæt sponsoreret af DDD og PJD (Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger). 
  • Du får kontante medlemsfordele, bl.a. deltagelse i VMF's kollektive ulykkesforsikring og mulighed for yderligere fordelagtige forsikringsordninger.
  • Som studerende inviteres du til at deltage i Den DDDs årsmøde til forplejningsprisen. Årsmødet holdes den 27.-30. september på Hotel Nyborg Strand.
  • DDD støtter hvert år VMF's rejsefond IVSA.

Hvis du har været medlem af VMF i hele studietiden, får du et års gratis medlemskab af DDD, når du er færdiguddannet.

Dit medlemskab giver også mulighed for:

Derudover vil du blive holdt opdateret om dit fag og din fagforening gennem DDD's medlemsblad Dansk Veterinærtidsskrift (DVT) og det elektroniske nyhedsbrev DDD-Nyhedsbrevet. DDD er også på Facebook og linkedIn.

DDD forestår en række arrangementer for dyrlægestuderende - fx Snart kandidatdag og DDDs Differentieringsmøde. DDD deltager også på VMF's Inputmesse, der giver virksomheder og studerende en god mulighed for at komme i kontakt med hinanden - både i forhold til praktikophold, bachelorprojekter, specialeprojekter og job. 

I dokumentlisten til højre finder du en liste over praktikværter for dig, som ønsker at stifte bekendtskab med klinisk praksis.

Læs mere om medlemsfordele

Studenterrepræsentationen i de besluttende organer
DDD er meget aktiv både veterinærfagligt og fagpolitisk, og der er tæt samarbejde mellem VMF og DDD. Blandt andet har VMF en observatørpost i DDDs hovedbestyrelse, og dermed er der kort informations- og kommunikationsvej mellem VMF og DDDs hovedbestyrelse.

Også i ADOs bestyrelse og Faggruppe Samfund, Sundhed og Velfærd deltager en studenterrepræsentant som observatør.

Læs mere om dine medlemsfordele i pjecerne "Hvad er VMF og DDD?" og "Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening" som findes i listen med dokumenter til højre.

 

Den Danske Dyrlægeforening  |  Peter Bangs Vej 30  |  DK-2000 Frederiksberg  |  Tlf. 3871 0888  |  E-mail: ddd@ddd.dk  |  CVR: 5608 5114 Følg os på LinkedINFacebookTwitter