Gå til sidens indhold

Veterinær Lederforening

Veterinær Lederforening (VeL) er stiftet som en ny fagforening under DDD-paraplyen. Foreningens fremtid skal besluttes på generalforsamlingerne til oktober. Her kan du læse mere om VeL og medlemskab. Siden udbygges løbende.


Hvis der på DDD-generalforsamlingerne til oktober er flertal for at optage VeL i DDD-familien, kommer VeL til at være en ny søsterorganisation til Ansatte Dyrlægers Organisation (ADO) og Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA).

VeL skal tilbyde målrettede fagforeningstilbud til en voksende skare af dyrlæger, der er ansat i lederstillinger - både inden for det offentlige område, særligt i Fødevarestyrelsen og på universiteterne, og ude i industrien samt i klinisk praksis.

Som medlem af VeL kan således optage alle ansatte ledere i branchen som medlemmer. Man enten være ansat leder eller selvejende.

 

               

Med VeL kommer Dyrlægeforeningen til at være opdelt i fire hovedgrupper (DDD, DA, ADO og VeL), hvor DDD er den veterinær- og fagpolitiske organisation med de seks faggrupper under DDD (FB, FDF, FF, FG, FKP og FH). Hertil kommer de tre foreninger, der beskæftiger sig med arbejdslivet som dyrlæge; en arbejdsgiverforening (DA) og to fagforeninger (ADO og VeL).

 

VeLs tilbud til sine medlemmer og fagpolitiske ambitionsniveau afhænger for en stor dels vedkommende af tilslutning og kontingent, da foreningen ikke har en startformue, og derfor skal have en driftsindtægt og opbygge kapital til fx at bistå ved retssager mv.

På VeLs stiftende møde den 20. april blev Frederik Meyland-Smith, Tine Flarup og Tina Struve valgt som stiftende bestyrelse, der skal varetage den daglige ledelse indtil den første ordinære generalforsamling 5. oktober 2023.

 • Hvad er formålet med VeL?

  Det er VeLs formål at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser på det økonomiske og social-økonomiske område. Det handler både om lederes ansættelses- og arbejdsvilkår samt den professionelle ledelsesudvikling.


   

 • Hvad kan VeL tilbyde?

  VeL vil arbejde for at sikre medlemmerne de bedste løn- og arbejdsvilkår. Som medlem af VeL kan du få juridisk bistand, hjælp til jobsøgning, CV og ansøgninger.

  Det er også VeLs ambition at yde professionel rådgivning inden for karriere og ledelsesudvikling, ligesom du kan få inspiration til din karriere med kursustilbud og netværk til dig som leder.

  VeL har endnu ikke et sekretariat og trækker derfor på Fællesadministrationen, idet der fortsat er helt vandtætte skotter mellem DA og fagforeningerne.


   

 • Kan jeg blive medlem af VeL?

  Ifølge VeLs vedtægter kan veterinærer, der fungerer som ansatte ledere og betroede medarbejdere, der er tillagt et ansvar, en kompetence eller en dispositionsret, som forpligter virksomheden, samt andre der efter VeLs bestyrelses opfattelse opfylder kriterierne for optagelse, blive medlem af foreningen.


   

 • Hvordan bliver jeg medlem af VeL?

  Medlemskab opnås ved skriftlig indmeldelse til ddd@ddd.dk.

  Hvis du har et personligt medlemskab af DA og ønsker medlemskab af Vel, skal du være opmærksom på, at dit medlemskab ikke uden videre overføres til VeL. Du skal aktivt melde dig ind i foreningen.


   

 • Jeg er personligt medlem af DA – kan jeg blive medlem af Vel?

  Ja, hvis du er lønmodtager med lederansvar, kan du blive medlem af VeL og dermed få bistand og rådgivning om egne ansættelsesvilkår og kontraktforhold.


   

 • Jeg er ejer/medejer af egen praksis og medlem af DA – kan jeg blive medlem af VeL?

  Nej, VeL er kun for ledere, som er ansat og lønmodtager hos en arbejdsgiver.


   

 • Hvad koster det at være medlem af VeL?

  Medlemskontingentets størrelse fastlægges af generalforsamlingen 5. oktober 2023.


   

Siden er opdateret 3. september 2023.