Gå til sidens indhold

Coronavirus

COLOURBOX43680212

DA modtager mange henvendelser om COVID-19. Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål herunder.

Du kan i øvrigt finde svar på Sundhedsstyrelsens (SST) hjemmeside

Du kan også ringe til Sundhedsstyrelsens (SST) Corona-hotlines og andre myndigheders rådgivning. Du finder kontaktoplysningerne samlet her.

COVID-19 - spørgsmål og svar

FAQ'en er senest opdateret den 6. maj 2022.

 • Kan jeg forlange coronapas af mine medarbejdere, når de møder på arbejde?

  Arbejdsgiveres ret til at få forevist et coronapas efter epidemiloven ophørte den 1. februar 2022, hvorfra COVID-19 ikke længere karakteriseres som en samfundskritisk sygdom.

  Det er dog DA’s vurdering, at det fortsat er muligt at bede medarbejderne fremvise et coronapas, men fra den 1. februar 2022 skal retten hertil findes i ledelsesretten. Det indebærer, at kravet er begrundet sagligt, fx med at du ønsker at begrænse smitterisiko blandt kolleger og klienter. Dette skal meddeles på skrift.

 • Hvordan kan coronapas vises?

  Coronapas er enten dokumentation for færdigvaccination, bevis for at være tidligere smittet, eller negativ test taget indenfor hhv. 48 timer (kviktest) og 72 timer (PCR-test).

 • Skal test foregå i arbejdstiden?

  Ja, en test krævet af arbejdsgiver skal som udgangspunkt foregå i arbejdstiden. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan det foregå i medarbejderens fritid.

 • Hvem betaler for test?

  Hvis en arbejdsgiver kræver coronapas af medarbejderne, skal test som hovedregel foregå i arbejdstiden. Udgifterne hertil afholdes af arbejdsgiver.

  Kan test ikke foregå i arbejdstiden, sker det i fritiden, og arbejdsgiver betaler timeløn og evt. rimelige udgifter forbundet hermed. 

 • Må jeg foretage selvtest?

  Ja, selvtest kan foretages hos arbejdsgiver. Test i arbejdstiden skal gennemføres på betryggende måde i overensstemmelse med de regler og retningslinjer, som myndighederne har fastsat.

 • Hvad gør jeg, hvis en medarbejder ikke vil fremvise coronapas?

  Ønsker en medarbejder, der ikke har et gyldigt coronapas, ikke at lade sig teste, vil det som hovedregel ikke kunne få ansættelsesretlige konsekvenser, men det vil – hvis det ligger inden for ledelsesretten – være muligt at bede medarbejderen om at arbejde hjemmefra.

 • Min medarbejder er smittet med COVID-19 – hvad gør jeg?

  Hvis din medarbejder testes positiv for COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man går i selvisolation. Dette gælder ved alle typer af tests.

  Hvis medarbejderen er smittet med COVID-19, betragtes det som sygdom, og medarbejderen har ret til løn under fraværet.

 • Hvordan anbefales det at forholde sig ved symptomer på COVID-19?

  Hvis din medarbejder har symptomer på COVID-19 og føler sig syg, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man bliver hjemme, til man er rask igen.

  Medarbejderen behøver som udgangspunkt ikke at blive testet, med mindre der er en særlig sundhedsfaglig grund til det. Det kan være, hvis medarbejderen er 65 år eller ældre eller af andre årsager er i øget risiko for alvorligt forløb med Covid-19 - det gælder også, hvis medarbejderen er gravid.

 • Hvornår anbefales test?

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man lader sig teste i situationer, hvor et testsvar kan have betydning for behandling af COVID-19. Derfor behøver man ikke længere at blive testet, hvis man bor sammen med eller har haft kontakt til en smittet person. Det er derfor ikke nødvendigt at blive testet, hvis man er nær eller øvrig kontakt.

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man bliver testet, hvis man får symptomer på COVID-19 og er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Det kan være, hvis man er 65 år eller ældre eller af andre årsager er i øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 – det gælder også, hvis man er gravid. Hvis man er i øget risiko og tester positiv, kan man være i målgruppen for tidlig behandling af COVID-19.

 • Hvad er forskellen på lette og betydelige symptomer på COVID-19?

  Der skelnes mellem lette symptomer og betydelige symptomer på COVID-19:

  Lette symptomer på COVID-19 er symptomer som løbenæse, ’kriller’ i halsen, enkelte host m.v., der typisk vil være forbigående, og hvor du ikke føler dig syg.

  Betydelige symptomer på COVID-19 er symptomer som feber, vedvarende hoste, nysen og problemer med at trække vejret, hvor du føler dig syg.

  Symptomerne på COVID-19 kan variere fra person til person, og man får ikke nødvendigvis alle symptomer. Enkelte symptomer, fx om man har feber eller ej, kan ikke udelukke, at man har covid-19. 

 • Kan jeg få refusion fra det offentlige?

  Den midlertidige lovændring, som gav arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag ved COVID-19 relateret fravær er ophørt pr. den 28. februar 2022. Der kan derfor fremadrettet ikke længere søges sygedagpengerefusion fra medarbejderens første fraværsdag som følge af COVID-19. En række partier udenom regeringen forsøger dog at gennemføre en forlængelse af retten. Vi anbefaler derfor, at du stadig registrerer dine medarbejderes COVID-19 relaterede fravær med henblik på en eventuel senere ansøgning om sygedagpengerefusion.

 • Hvem skal betale for medarbejderens COVID-19-relaterede fravær?
  • En medarbejder, som er testet positiv for COVID-19, har ret til fuld løn under fraværet.
  • En medarbejder, som har betydelige symptomer på COVID-19 og anbefales isolation i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, har ret til fuld løn under fraværet.
  • En medarbejder, som er ”nær kontakt” eller ”øvrig kontakt” til en person smittet med COVID-19 - og ikke selv har betydelige symptomer - skal møde på arbejde. Hvis medarbejderen selv vælger at gå i isolation, er det fravær uden løn. Hvis arbejdsgiver pålægger medarbejderen at gå i isolation, betaler arbejdsgiver for fraværet.
 • Hvordan forholder jeg mig, hvis min medarbejder oplever bivirkninger efter en COVID-19-vaccination?

  Bliver din medarbejder syg og dermed uarbejdsdygtig efter en COVID-19-vaccination, er dette at betragte som al anden sygdom. Din medarbejder skal derfor have løn under sygdom som sædvanlig.

  Bivirkninger efter vaccinationen er dog ikke omfattet af den udvidede ret til sygedagpengerefusion ved COVID-19-smitte, og derfor vil det være de almindelige regler om sygedagpengerefusion ved sygdom, der gør sig gældende.

 • Er der krav om mundbind/visir i dyrlægevirksomheder?

  Pr. 1. februar 2022 er der ikke længere krav om mundbind/visir.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15