Gå til sidens indhold

Dækning ved smitte med COVID-19

DDDs forsikringsmægler Dorte Jaquet, Willis Towers Watson har udarbejdet et overblik over, om du er dækket, og hvordan du er dækket, hvis du eller en af dine medarbejdere bliver ramt af COVID-19.

Vi lever i øjeblikket alle med risikoen for at blive smittet med covid-19 – og med bevidstheden om, at det kan have alvorlige konsekvenser – både helbredsmæssige og økonomiske – hvis vi bliver lagt ned af sygdom og må isolere os fra andre. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at man har den fornødne forsikringsdækning, hvis man selv eller en nær medarbejder bliver syg.

Arbejdsskade

Som medlem af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening er du og dine medarbejdere omfattet af den lovpligtige arbejdsulykkeforsikring, hvis praksis er et A/S, ApS eller IVS. For enkeltmandspraksis og I/S er der mulighed for ejere at tegne frivillig arbejdsskadeforsikring på samme vilkår. For ansatte i enkeltmandspraksis og I/S er det lovpligtigt at tegne arbejdsskadeforsikring. Den kollektive forsikring, der kan tegnes via Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, er en ulykkesforsikring til dækning for de skader, der måtte opstå i forbindelse med en ulykke i arbejdstiden.

Den kollektive arbejdsskadeforsikring skal dermed ikke forveksles med en tegnet forsikring for erhvervssygdom, selv om arbejdsskade anvendes som betegnelse for begge typer forsikring.

En arbejdsulykke dækket af den kollektive arbejdsskadeforsikring er f.eks., hvis man bliver sparket af en hest, bliver bidt af en hund, eller hvis man falder i praksis og kommer til skade.

Erhvervssygdom

En arbejdsskade relateret til en sygdom eller lidelse, som man får i forbindelse med sit arbejde, kaldes en erhvervssygdom og skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. COVID-19 er et eksempel på en sådan erhvervssygdom.

Alle virksomheder, der har medarbejdere ansat og indbetaler til ATP, har en lovpligtig erhvervssygdomsforsikring gennem Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at enkeltmandsvirksomheder og I/S’er, der ikke indbetaler til ATP, ikke automatisk har en erhvervssygdomsforsikring. Det er dog muligt at tilmelde sig ordningen på frivillig basis på virk.dk. Man kan tilmelde op til to personer – ejeren, en medarbejdende ægtefælle, interessent eller komplementar. Tilmeld dig ordningen.

Ifølge Arbejdstilsynet kan COVID-19 anerkendes som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at den sygdomsramte »har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet og efterfølgende er blevet syg – eller hvis vedkommende har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde og efterfølgende er blevet syg«.

Muligheden for at få COVID-19 anerkendt som en arbejdsskade afhænger derfor af, om man er blevet smittet i arbejdstiden eller i fritiden.

Læs mere om erhvervssygdom og COVID-19

Kollektivt ansvar

Som medlem af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening har du en kollektiv ansvarsforsikring i Tryg. Forsikringen dækker, hvis en dyrlæge er ansvarlig for at sprede smitte med COVID-19 til besætninger med eksempelvis grise, kvæg eller mink. Der er dog kun dækning, hvis kravstiller kan bevise, at det er dyrlægen, der er ansvarlig for smittespredningen.

Erhvervs- og produktansvarsskader

Forsikringssum: 20 millioner kroner pr. praksis pr. skade pr. år.

Samlet forsikringssum for hele den kollektive ansvarsforsikring udgør max. 50 millioner kroner pr. år.

Formuetab (driftstab eller økonomisk tab hos skadelidte/kravstiller)

Forsikringssum: 2 millioner kroner (5 millioner kroner ved tilkøbt højere forsikringssum).