Gå til sidens indhold

Genindført krav om mundbind/visir

Den 29. november 2021 blev det landsdækkende krav om brug af mundbind/visir i hele detailhandlen genindført.

Er der krav om brug af mundbind/visir for klienter/besøgende?
Ja, fra den 29. november 2021 er der krav om brug af mundbind eller visir for alle over 12 år i lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Klienter/besøgende skal derfor bære mundbind ved ankomst til klinikkens venteværelse/reception eller lignende lokaler med offentlig adgang.

Skal de ansatte også bære mundbind/visir?
Ansatte skal som udgangspunkt bære mundbind i lokaler, hvortil offentligheden har adgang.

Pr. 1. december 2021 omfatter mundbindskravet dog ikke medarbejdere, der kan forevise gyldigt coronapas. Arbejdsgiver vil dog jf. ledelsesretten fortsat kunne pålægge medarbejdere at bære mundbind/visir, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Ansatte er ligeledes undtaget kravet om mundbind, når de opholder sig bag en afskærmning eller i et aflukket rum, hvortil det alene er dem, der har adgang (som fx røntgenrum), men Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling om afstand, god håndhygiejne mv. skal selvfølgelig stadig overholdes.

Hvilke personer i øvrigt er undtaget fra krav om mundbind/visir?
Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Må der spørges ind til, hvorfor klienter/besøgende mv. ikke bærer mundbind/visir som påkrævet?
Ja, du må gerne spørge ind til, hvorfor en klienter/besøgende mv. ikke bærer mundbind, men du må ikke kræve dokumentation. Nogle klienter/besøgende vælger dog selv at vise lægeerklæring. Bliver klienten/den besøgende ubehagelig, kan politiet kontaktes.

Kan man afvise klienter/besøgende uden mundbind?
Ja. Klienter/besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind/visir, kan formenes adgang.

Er der krav om opsætning af informationsmateriale om gældende krav til mundbind/visir?
Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind/visir og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.

Plakat og mere information


Plakat "Her bruger vi mundbind"

Øvrige plakater om fx forebyggelse af smitte findes på sundhedsstyrelsens hjemmeside.