Gå til sidens indhold

DDD: Vigtig balance mellem særregulering og forbrugerbeskyttelse

Den Danske Dyrlægeforening mener, at der ved handel med levende dyr er et nødvendigt behov for at beskytte forbrugeren. Sådanne køb kræver ofte en stor økonomisk investering, og ved fuld aftalefrihed vil der være risiko for, at forbrugeren kommer til at acceptere alt for ugunstige vilkår.

Shutterstock 695305459

I et høringssvar udtrykker DDD stor tilfredshed med, at et flertal af Justitsministeriets udvalg ikke finder grundlag for helt at undtage køb af levende dyr fra købelovens regler om forbrugerkøb. Det er med til at sikre en rimelig forbrugerbeskyttelse hvad angår køb af levende dyr. Det er DDDs opfattelse, at reglerne hidtil har fungeret hensigtsmæssigt.

Andre aktører har omvendt ønsket at undtage levende dyr fra købeloven. Det gælder blandt andet SEGES og Landsudvalget for Heste.

- Hvis ændringerne af købeloven blev gennemført som ønsket af SEGES og Landsudvalget, ville der i praksis gælde aftalefrihed på området. En køber vil således ikke have nogen særlig beskyttelse ved køb af fx en hund eller en hest fra en professionel sælger, siger Kenneth Engelund Lassen, der er formand DDDs Faggruppe Heste, og uddyber:

- I de fleste tilfælde har sælgeren større erfaring med handel med levende dyr end forbrugeren og har dermed et vidensmæssigt overtag. Handlen sker desuden via forskellige salgskanaler, og de præceptive forbrugerkøbsregler sikrer forbrugerbeskyttelsen bredt.

Risiko for flere handelstvister

Handel med dyr er ofte forbundet med relativt store omkostninger for forbrugerne. Derfor bør forbrugerbeskyttelse ikke forringes på netop dette område, mener DDD.

- Ved handel med heste har både køber og sælger et ansvar for, at handlen bliver en succes. Resultatet af en succesfuld handel er en velfungerende hest. Ved at reducere sælgers ansvar i forhold til oplysninger om hesten vil denne succes blive vanskeligere at opnå. Resultatet kan blive flere handelstvister, hvor heste i årevis bliver parkeret, mens deres skæbne afgøres, siger Kenneth Engelund Lassen.

Hvis købeloven ændres på den måde, som SEGES og Landsudvalget for Heste ønsker det, mener DDD, at sælgers eventuelle mangelfulde oplysninger til køber vil resultere i et uønsket og øget pres på den handelsundersøgende dyrlæge.

- Det kan vedrører forhold, som den handelsundersøgende dyrlæge ikke har en chance for at spotte i forbindelse med en handelsundersøgelse - fx være en hoppe, som er uridelig i brunst, eller en hest, der fungerer godt på wrap ved undersøgelsen, men som efter handel skiftes til hø og begynder at hoste, forklarer Kenneth Engelund Lassen.

DDD har derfor ønsket, at man beholder handel med levende dyr som en del af købelovens bestemmelser, og ser derfor med tilfredshed på det fremlagte kompromis, som Justitsministeriets udvalg fremsætter i delbetænkningen.

Se DDDs høringssvar om varedirektivet