Gå til sidens indhold

Valg

​I virksomheder, der skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, skal de ansatte vælge en arbejdsmiljørepræsentant for hver afdeling med en arbejdsleder. Samtlige ansatte uden ledelsesmæssige beføjelser har valgret.

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år, eller indtil arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i virksomheden, i den pågældende del af virksomheden eller på det midlertidige arbejdssted.
 
Der kan indgås en aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om, at der for fremtidige valg af arbejdsmiljørepræsentanter gælder en længere valgperiode, dog højst fire år.