Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Privatlivspolitik

Her kan du læse om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.

Alle slags oplysninger og informationer, der på en eller anden måde kan henføres til dig, er personoplysninger. De oplysninger, som vi behandler, kan vi have fået fra dig eller fra andre. Vi kan eksempelvis have indsamlet dine personoplysninger, når du har tilmeldt dig som medlem, besøgt vores hjemmeside eller i forbindelse med, at du har tilmeldt dig vores arrangementer eller netværk.

Dataansvarlig

Den Danske Dyrlægeforening, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, Ansatte Dyrlægers Organisation og Veterinær Lederforening er fælles dataansvarlige for personoplysninger, som indsamles om besøgende på hjemmesiden www.ddd.dk.

Derudover er Den Danske Dyrlægeforening, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Ansatte Dyrlægers Organisation hver især dataansvarlige for personoplysninger, som den enkelte forening indsamler om medlemmer og andre.

Vi sørger for, at behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores kontaktoplysninger er:

Den Danske Dyrlægeforening
CVR-nr. 56085114
Thorvaldsensvej 57
1871 Frederiksberg C
Telefon: 3871 0888

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
CVR-nr. 27858619
Thorvaldsensvej 57
1871 Frederiksberg C
Telefon: 7777 3838

Ansatte Dyrlægers Organisation
CVR-nr. 10637082
Thorvaldsensvej 57
1871 Frederiksberg C
Telefon: 3871 0888 

Veterinær Lederforening
CVR-nr. 44085542
Thorvaldsensvej 57
1871 Frederiksberg C
Telefon: 3871 0888

E-mail til alle fire foreninger: dpo@ddd.dk.

I de situationer, hvor enten Den Danske Dyrlægeforening, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, Ansatte Dyrlægers Organisation eller Veterinær Lederforening fungerer som databehandler, vil foreningen foruden lovgivningen altid være underlagt en instruks og en skriftlig databehandleraftale.

De forskellige typer af behandling

Nedenfor redegøres for til hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger.

 • Dit medlemskab

  1.1 Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening

  Når du er medlem af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, behandler Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening almindelige, fortrolige og eventuelle følsomme personoplysninger om dig og eventuelt dine ansatte og medkontrahenter. Formålet med vores behandling af personoplysningerne er at varetage dit medlemskab, som blandt andet omfatter rådgivning, tilbud fra samarbejdspartnere osv. Vi behandler desuden dine personoplysninger med henblik på at kunne bogføre dit medlemskab.

  Vi behandler og opbevarer personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da behandling er nødvendig for opfyldelse af aftalen om dit medlemskab. Derudover behandler vi personoplysninger på grundlag af  databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, fordi vi er retligt forpligtede til at opbevare dit  medlemskab i medfør af bogføringsloven. Vi  behandler også personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, når vi yder dig juridisk bistand, da vores behandling er nødvendig for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende. Vi behandler desuden oplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eller artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse, når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere. Vores legitime interesse er at kunne tilbyde dig vores samarbejdspartneres ydelser og at kunne sætte dig i kontakt med dem. Vi kan også behandle personoplysninger på baggrund af en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, fx når vi gennemfører trivselsmålinger og afdækker arbejdsmiljøet hos vores medlemmer og deres ansatte. Når vi gennemfører trivselsmålinger, vil vi orientere vores medlemmer herom forinden og på det tidspunkt give alle de relevante oplysninger om vores behandling af personoplysninger.

  Vi opbevarer dine personoplysninger i 10 år efter dit medlemskabs ophør.

  1.2 Ansatte Dyrlægers Organisation

  Når du er medlem af Ansatte Dyrlægers Organisation, behandler Ansatte Dyrlægers Organisation almindelige, fortrolige og følsomme personoplysninger om dig. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er at varetage dit medlemskab, som blandt andet om-fatter løn-, vilkår- og kontraktforhandlinger, anden rådgivning, diverse arrangementer, organisering, tilbud fra vores samarbejdspartnere, osv. Vi indsamler desuden dine personoplysninger med henblik på at kunne indberette dit medlemskab til SKAT.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, da behandlingen er nødvendig for opfyldelse af aftalen om dit medlemskab. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, da behandlingen er et nødvendigt led i vores legitime aktiviteter som fagforening. Vi behandler også dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, når vi yder dig juridisk bistand, da vores behandling er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav. Endelig behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra a, når vi videregiver dine personoplysninger til vores samarbejdspartnere.

  Vi opbevarer dine medlemssager i 10 år fra du har forladt arbejdsmarkedet, eller 10 år efter at du har meldt dig ud af vores fagforening, hvis dette måtte ske før.

  1.3 Den Danske Dyrlægeforening

  Den Danske Dyrlægeforening er en faglig organisation, der behandler almindelige, fortrolige og eventuelle følsomme personoplysninger om interessenter og medkontrahenter. Formålet med behandling af personoplysningerne er at varetage medlemmernes faglige interesser.

  Vi behandler medlemsoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b, da behandlingen er nødvendig for opfyldelse af aftalen om medlemskab. Derudover behandler vi personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, da behandlingen er et nødvendigt led i den legitime aktiviteter som fagfaglig forening. Vi behandler også personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, når vi yder juridisk bistand, da vores behandling er nødvendig for at kunne fastlægge retskrav. Vi kan også behandle personoplysninger på baggrund af en legitim interesse, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, fx når vi gennemfører trivselsmålinger og afdækker arbejdsmiljøet hos vores medlemmer og deres ansatte. Når vi gennemfører trivselsmålinger, vil vi orientere vores medlemmer herom forinden og på det tidspunkt give alle de relevante oplysninger om vores behandling af personoplysninger.

  Endelig behandler vi personoplysninger på grundlag af samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra a, når vi videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere.
  Vi opbevarer medlemsoplysninger i 10 år fra et medlem har forladt arbejdsmarkedet, eller 10 år efter at du har meldt dig ud af foreningen, hvis dette måtte ske før.

 • Rådgivning, modparter og andre parter

  Når vi hos Den Danske Dyrlægeforening, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening,  Ansatte Dyrlægers Organisation eller Veterinær Lederforening rådgiver vores respektive medlemmer, modtager vi også personoplysninger om andre end vores medlemmer.

  Nogle gange efter en konkret vurdering vurderer vi, at der er afgørende hensyn til private interesser, at vi har tavshedspligt, at det er umuligt eller vil kræve en uforholdsmæssigt stor indsats for os at give besked til alle om vores behandling af personoplysninger. I de tilfælde kan du altid læse mere her om vores behandling af personoplysninger. Skulle du have nogen spørgsmål, kan du længere nede i politikken se, hvordan du tager kontakt til os.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesse er at være organisationer, som varetager vores medlemmers interesse. Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til blandt andet følgende kategorier af modtagere: offentlige myndigheder, domstole, eksterne rådgivere (eksempelvis advokater), databehandlere og andre nødvendige modtagere.

 • Tillidsrepræsentanter

  3.1 Egne tillidsrepræsentanter

  For at Ansatte Dyrlægers Organisations tillidsrepræsentanter kan repræsentere dig som medlem hos os og yde dig fagfagforeningsmæssig bistand, er det nødvendigt for os at udveksle personoplysninger med dem. Vores udveksling af personoplysninger sker med henblik på, at vi kan overholde de private og kollektive overenskomster, vi er underlagt, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

  Vi opbevarer dine personoplysninger som beskrevet i afsnit 1.2 om dit medlemskab.

  3.2 Medanmeldte tillidsrepræsentanter

  For at Ansatte Dyrlægers Organisations tillidsrepræsentanter kan repræsentere medlemmer fra andre fagforeninger, og at du som medlem af Ansatte Dyrlægers Organisation kan modtage fagfagforeningsmæssig bistand fra tillidsrepræsentanter, der er organiseret et andet sted end hos os, er det nødvendigt for os at udveksle personoplysninger med andre fagfagforeninger.

  Vores udveksling af data sker med henblik på, at vi kan overholde de private og kollektive overenskomster, vi er underlagt, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 2.

  Den behandling, som Ansatte Dyrlægers Organisation og de andre fagforeninger foretager i forbindelse med ovennævnte repræsentation af ikke-medlemmer, er vi hver især dataansvarlig for.

  Hvis du er medlem hos os, opbevarer vi dine personoplysninger som beskrevet i afsnit 1.2 om dit medlemskab, mens vi sletter dine personoplysninger senest 10 år efter, at vi har afsluttet din sag, hvis du ikke er medlem hos os, men hos en af de andre fagforeninger, af hensyn til vores rådgiveransvar.

 • Advokatbistand

  Når Ansatte Dyrlægers Organisation yder bistand i forbindelse med ansættelsesretlige tvister, videregiver vi i visse tilfælde almindelige og følsomme personoplysninger til eksterne advokater. Vi videregiver bl.a. navn, e-mailadresse, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt oplysninger om de faktiske forhold i sagen. Formålet med videregivelsen er, at advokaten kan yde bistand i forhold til din sag.

  Vi behandler personoplysningerne på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 9, stk. 2, litra a, om samtykke. Samtykket er en del af mandataraftalen.

  Vi opbevarer de almindelige personoplysninger i 10 år på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at kunne dokumentere historikken og forløbet i sagen i tilfælde af en eventuel sag om rådgiveransvar.

  Vi opbevarer de følsomme personoplysninger i 10 år på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, da opbevaringen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende og forsvares.

 • Dansk Veterinærtidsskrift

  Hvis du abonnerer på Den Danske Dyrlægeforenings medlemsblad Dansk Veterinærtidsskrift, sender Den Danske Dyrlægeforening dig medlemsbladet. For at vi kan sende dig medlemsbladet, behandler vi almindelige personoplysninger om dig i form af navn, adresse og e-mailadresse.

  Til brug for vores udsendelse af medlemsbladet opbevarer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage medlemsbladet fra os.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da vores behandling er nødvendig for at indgå og opfylde vores aftale med dig.

 • Arrangementer, kurser og netværk

  Når du deltager i arrangementer, kurser og netværk, behandler foreningen, der udbyder arrangementet, kurset eller netværket, de almindelige personoplysninger om dig, som du har givet foreningen. Det drejer sig om navn, telefonnummer, e-mailadresse, typen af arrangement, kursus eller netværk samt eventuelt stillingsbetegnelse, arbejdsplads og adresse. Når udbyderen af arrangementet er Ansatte Dyrlægers Organisation, behandles desuden følsomme personoplysninger i form af fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

  Vores formål med at behandle dine personoplysninger er at kunne gennemføre arrangementer, kurser og netværk, at kunne orientere dig løbende om praktiske forhold omkring afholdelsen af vores arrangementer, kurser og netværk samt at kunne sende dig materiale, deltagerlister m.v.

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre vores arrangementer, kurser og netværk og evaluere dem, hvorefter vi sletter dine personoplysninger.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da vores behandling er nødvendig for at opfylde aftalen med dig om deltagelsen i arrangementet, kurset eller netværket, eller på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, skt. 1, litra f, om legitim interesse, da vi har en legitim interesse i at kunne behandle dine personoplysninger i forbindelse med afholdelsen og administrationen af arrangementer, kurser og netværk.

  Når udbyderen er Ansatte Dyrlægers Organisation, behandles den følsomme personoplysning om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d, da behandlingen sker som led i foreningens legitime aktiviteter som fagfagforening, herunder afholdelsen af arrangementer og netværk.

 • Nyhedsbreve

  Du modtager Den Danske Dyrlægeforenings nyhedsbrev og får adgang til Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings eller Ansatte Dyrlægers Organisation nyhedsbreve, når du er medlem af foreningerne. I den forbindelse behandler Den Danske Dyrlægeforening almindelige personoplysninger om dig i form af navn, e-mailadresse og adresse, mens Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening eller Ansatte Dyrlægers Organisation behandler brugernavn og adgangskode til hjemmesiden. Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er, at vi kan levere nyhedsbreve til dig eller give dig adgang til nyhedsbreve på hjemmesiden.

  Til brug for vores udsendelse af og adgang til nyhedsbreve opbevares personoplysninger som beskrevet i afsnit 1 om medlemskab af henholdsvis Den Danske Dyrlægeforening, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings og Ansatte Dyrlægers Organisation.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, da vores behandling er nødvendig for at opfylde vores aftale om medlemskab med dig.

 • Hjemmesider

  8.1 Ddd.dk

  Når du besøger vores hjemmeside www.ddd.dk, opsamler vi data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende:

  • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing,
  • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,
  • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
  • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik.
  • Data videregives til tredjeparter som Google for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.


  8.2 E-hest.dk

  Når du besøger Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside www.e-hest.dk, opsamler Den Danske Dyrlægeforening data om dig for at kunne lave statistik, optimere hjemmesiden, benytte huskefunktioner og målrette markedsføring. Vi behandler blandt andet følgende:

  • Din IP-adresse, som anvendes til statistiske formål og remarketing,
  • Dit operativsystem og browserversion, som anvendes til optimering af den fremtidige brugeroplevelse på hjemmesiden,
  • Dato og klokkeslæt for besøget på hjemmesiden, som udelukkende anvendes til statistiske formål,
  • Vi placerer cookies på din enhed, herunder tredjeparts-cookies. Se mere i vores cookiepolitik.
  • Data videregives til tredjeparter som Google for at få gennemført statistik eller målrette remarketing.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, der fungerer optimalt. Derudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke.

 • Markedsføring og hvervning

  Ansatte Dyrlægers Organisation er en fagforening, som varetager sine medlemmers interesser. Som fagforening er vi ikke omfattet af markedsføringslovens regler og forbud mod spam og telefoniske henvendelser til forbrugere, når disse omfatter hvervning m.v.

  Når vi modtager dine oplysninger i forbindelse med din kontakt til os enten som medlem, ikke-medlem eller andet, kan vi behandle dine oplysninger med det formål at hverve dig som medlem eller kontakte dig med henblik på at fremme vores organisations formål.

  Vi kan tage kontakt telefonisk, pr. e-mail, via sociale medier eller på anden vis, hvor vi nemt kan kontakte dig direkte via de oplysninger om dig, som vi har hos os, ligesom vi kan anvende dine data til at målrette kampagner, lave skræddersyet kommunikation og tilbud til dig enten direkte eller via tredjepartskanaler.

  Til brug for vores kontakt opbevarer vi dine personoplysninger i 1 år efter modtagelsen. Du kan til enhver tid frabede dig, at vi kontakter dig, og vi vil herefter opbevare dine oplysninger med det formål at sikre os, at vi ikke kontakter dig igen.

  Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse vi forfølger er at tilbyde dig medlemskab, øge dit kendskab til Ansatte Dyrlægers Organisation eller på anden vis gøre opmærksom på vores interesser.

 • Jobansøgere og ansatte

  Den Danske Dyrlægeforening, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening,  Ansatte Dyrlægers Organisation og Veterinær Lederforening betjenes alle af Fællesadministrationen for Dyrlægeforeningen I/S og har derfor som udgangspunkt ikke nogen ansatte. Vælger du at søge et job direkte hos foreningerne, videregiver vi derfor din ansøgning til organisationen Fællesadministrationen for Dyrlægeforeningen I/S

 • Ansøgninger til de fonde, som vi administrerer

  Når Den Danske Dyrlægeforening modtager ansøgninger om midler til de fonde, som foreningen administrerer, behandler vi almindelige personoplysninger om ansøgerne i form af blandt andet navn, e-mailadresse, stilling, telefonnummer, uddannelse, adresse og underskrift. Vi behandler også følsomme personoplysninger i form af ansøgernes fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Derudover behandler vi personnummer og bank- og kontooplysninger på de af ansøgerne, som bliver tildelt midler.

  Vi behandler de almindelige personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at yde den aftalte bistand til fondene, herunder vurdere ansøgningerne og administrere udbetalingen af midler.

  Vi behandler og opbevarer følsomme personoplysninger i form af ansøgernes fagforeningsmæssige tilhørsforhold på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, om samtykke.

  Vi behandler og opbevarer personnumre på grundlag af databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, da vi har en retlig forpligtelse til at indberette udbetalingerne til SKAT og efter bogføringslovens regler.

  Vi opbevarer ansøgninger til fondene på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse. Vores legitime interesse er at vide, hvem der tidligere har modtaget midler, at overholde eventuelle karensperioder samt at kunne udbetale midler, der først skal udbetales på et senere tidspunkt.

  Personoplysninger i regnskabsmateriale, herunder udbetalinger af midler fra fonde, opbevares i regnskabsåret og 5 år derefter på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, da vi har en retlig forpligtelse til at indberette udbetalinger til SKAT og efter bogføringslovens regler.

  Ansøgninger til en fond opbevares, indtil alle midler for den pågældende ansøgningsperiode er blevet udbetalt af fonden. Navnene på og ansøgningsdatoerne for de ansøgere, der tildeles midler af fonden, opbevares i 2 år.

 • Hvordan

  For at kunne tilbyde dig medlemskab, medlemsblad, nyhedsbreve, arrangementer, netværk, ydelser, en god hjemmeside, jobs osv., er det nødvendigt for os at behandle dine personoplysninger ved at indsamle, registrere, systematisere, opbevare, bruge, gemme, slette, overføre og videregive dine oplysninger.

 • Modtagere eller kategorier af modtagere

  Vi kan blandt andet videregive eller overlade dine personoplysninger til arbejdsgivere, medanmeldte tillidsrepræsentanter, vores databehandlere som eksempelvis Fællesadministrationen for Dyrlægeforeningen I/S i forhold til Den Danske Dyrlægeforening, rådgivere (eksempelvis advokat), andre eksterne leverandører eller samarbejdspartnere samt offentlige myndigheder, herunder SKAT og domstole.

  Den Danske Dyrlægeforening behandler medlems- og sagsoplysninger i tæt samarbejde med de tre organisationer: Ansatte Dyrlægers Organisation, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening og Veterinær Lederforening.

 • Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

  I visse tilfælde overfører vi dine personoplysninger til modtagere i tredjelande. Dette sker, når vi gør brug af databehandlere uden for EU eller EØS. Overførselsgrundlaget er EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller andre fornødne garantier i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 46, hvis EU-Kommissionen ikke har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af tredjelandets beskyttelsesniveau.

  Du kan kontakte Den Danske Dyrlægeforening, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, Ansatte Dyrlægers Organisation eller Veterinær Lederforening på dpo@ddd.dk, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du kan få en kopi af relevant overførselsgrundlag, eller hvor relevant overførselsgrundlag er gjort tilgængeligt.

 • Sikkerhed

  De oplysninger, som du giver os, eller som vi får om dig fra andre, sørger vi for at opbevare sikkert og fortroligt. Rent teknisk sørger vi for altid at bruge databehandlere, som vi har sikret os har den samme sikkerhed omkring dine oplysninger, som vi har, og internt organisatorisk hos os har vi fokus på at uddanne og undervise hinanden i at sørge for en høj datasikkerhed. Når det er hensigtsmæssigt, sørger vi for at kryptere, pseudonymisere eller anonymisere dine personoplysninger. Vi vil til enhver tid sikre, at vi overholder den gældende persondatalovgivning.

  Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver til gældende lovgivning.

  Vi anvender forskellige krypteringsløsninger for at imødegå den risiko, der er forbundet med vores fremsendelse af følsomme og fortrolige personoplysninger via e-mails til medlemmer, fagforeninger mv.

  Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som vi har nævnt ovenfor. Der kan være særlige regler i love, som eksempelvis i bogførings- og forældelsesloven, der forpligter eller berettiger os til at opbevare dem i længere tid.

 • Retten til at trække dit samtykke tilbage

  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til Den Danske Dyrlægeforenings, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings, Ansatte Dyrlægers Organisations eller Veterinær Lederforenings behandling af dine personoplysninger tilbage. Det kan du gøre ved at sende en e-mail til dpo@ddd.dk.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for din tilbagetrækning. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 • Dine rettigheder

  Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse)
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder over for Den Danske Dyrlægeforening, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening, Ansatte Dyrlægers Organisation eller Veterinær Lederforening, kan du sende en e-mail til din forening på dpo@ddd.dk. Skriv gerne hvilken forening, du henvender dig om.

 • Klage til Datatilsynet

  Hvis du er utilfreds med Den Danske Dyrlægeforenings, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings, Ansatte Dyrlægers Organisations eller Veterinær Lederforenings behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

  Du finder Datatilsynet her: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 33 19 32 00 eller via e-mail dt@datatilsynet.dk.

 • Har du spørgsmål?

  Hvis du har nogen spørgsmål til Den Danske Dyrlægeforenings, Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforenings, Ansatte Dyrlægers Organisations eller Veterinær Lederforenings behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at sende en e-mail til dpo@ddd.dk.