Gå til sidens indhold

Regodkendelse som fagdyrlæge

Fagdyrlægegodkendelser gælder for en 5-årig periode. Dette gælder både ved førstegangsgodkendelse og ved fornyelse af godkendelsen.

DDD-Kursus udsender ca. 4 mdr. før udløbet af en godkendelsesperiode besked til de pågældende fagdyrlæger om, at det er tid til at søge om regodkendelse. Der oplyses om ansøgningsfrister, og hvilke elementer der danner grundlag for bedømmelsen.

Du kan læse mere om reglerne for fornyet godkendelse i beskrivelserne i boksen. Her finder du også de særlige skemaer, som skal benyttes ved ansøgning om regodkendelse. 

Det anbefales at foretage en løbende registrering af de relevante veterinærfaglige aktiviteter i disse skemaer.

Bedømmelsesudvalg

DDD’s hovedbestyrelse udpeger en person med indsigt i krav til videnskabelig dokumentation som en gennemgående person i forhold til bedømmelse af fagdyrlægeopgaver/projekter og i forbindelse med regodkendelse. Personen skal sikre et ensartet niveau i bedømmelserne på de forskellige områder.

Der udpeges desuden bedømmelsesudvalg for hvert enkelt område. Bedømmelsesudvalgene består af to medlemmer:

  1. Ét medlem udpeget af fagdyrlægeforeningen på det pågældende område (såfremt en sådan forening ikke findes, udpeger DDD’s hovedbestyrelse et fagkyndigt medlem).
  2. En af kursuslederne for det igangværende eller sidst afholdte fagdyrlægekursus på området.

Bedømmelsesudvalgene består af følgende medlemmer:

Udpeget af DDDs hovedbestyrelse
Birgit Nørrung

Fagdyrlæge i sygdomme hos hunde og katte
Peter Weis
Eiliv Svalastoga

Fagdyrlæge i svineproduktion og sygdomme hos svin
Jens Peter Nielsen
Jørgen Lindahl

Fagdyrlæge i sygdomme hos heste
Julie Fjeldborg
Anders Hein Christiansen

Fagdyrlæge i kvægproduktion og kvægsygdomme
Preben Bjerre
Wendy Holm

Kontakt

Anita Christensen
Kursussekretær

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Anita Ny