Gå til sidens indhold

Bortvisning

Hvad er en bortvisning, og hvornår kan du blive bortvist?

Hvis du misligholder dit ansættelsesforhold meget groft, kan arbejdsgiver bortvise dig med øjeblikkelig varsel.

En bortvisning betyder, at du omgående skal forlade arbejdspladsen, og at din ret til løn stopper øjeblikkeligt.

Hvornår der præcis er tale om grov misligholdelse af din ansættelse, er ikke skåret i granit. Men populært sagt skal du have taget af kassen, have været illoyal eller lignende.

Hvis du er offentligt ansat, gælder høringsretten også ved bortvisning.

Er du i tvivl om reglerne, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.