Gå til sidens indhold

Krav til ansættelseskontrakter

Som arbejdsgiver skal du sikre, at den ansatte kan få oplysninger om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Dette fremgår af ansættelsesbevisloven.

Ifølge ansættelsesbevisloven skal alle væsentlige vilkår for den ansatte fremgå af ansættelsesbeviset. Der er krav om dette, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mere end 1 måned, og hvis den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Det betyder også, at hvis du har en medarbejder, som arbejder mindre end 8 timer om ugen, så er du ikke forpligtet til at udlevere et ansættelsesbevis med disse oplysninger.

Oplysningerne skal gives senest en måned efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt. Det vil sige, at alle aftaler, som indgås mundtligt både ved ansættelsessamtalen og under ansættelsen, skal skrives enten i kontrakten eller som et tillæg til kontrakten. Væsentlige vilkår kan bl.a. være løn, arbejdstid og frihed.

Fremgår væsentlige vilkår ikke af ansættelsesbeviset eller af et tillæg til kontrakten, og der efterfølgende opstår en konflikt om forholdet, kan det koste arbejdsgiveren mellem 2 og 26 ugers løn i godtgørelse til den ansatte.

Yderligere oplysninger fås via Ansættelsesbevisloven

Arbejdsgiverens oplysningspligt omfatter mindst følgende oplysninger:

  1. Arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse.
  2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder, og om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.
  3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller jobkategori.
  4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
  5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.
  6. Lønmodtagerens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.
  7. Varigheden af lønmodtagerens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.
  8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.
  9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.
  10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15