Gå til sidens indhold

Arbejdstidsregler

Danmark har ingen generel lov, som fastsætter den ugentlige arbejdstid. Arbejdstiden fastsættes i ansættelseskontrakten, som enten hviler på en overenskomst/lokalaftale eller er en individuel aftale.

I de offentlige overenskomster og flertallet af overenskomster på det private arbejdsmarked er der fastsat en ugentlig arbejdstid på 37 timer. Mange private virksomheder følger dette timetal med betaling af egen frokostpause.

Selv om der i Danmark er fri aftaleret om arbejdstid, er der dog nogle begrænsninger, som fremgår af følgende tre regler fastsat ved lov: 11-timers reglen, reglen om et ugentligt fridøgn og 48 timers reglen. Disse regler er som udgangspunkt ufravigelige, men de to første kan der dispenseres fra ved aftale.

Hovedreglerne er:
Ifølge Arbejdsmiljøloven skal arbejdstiden tilrettelægges således, at den ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Ligeledes har den ansatte ret til et ugentligt fridøgn i hver syv døgns periode og fridøgnet skal så vidt muligt falde på en søndag.

Disse regler gælder ikke for dig som arbejdsgiver, idet det er beskyttelsesregler for den ansatte, som er undergivet arbejdsgiverens instruks. Som medejer af en virksomhed betragtes du som arbejdsgiver, uanset at du er ansat af virksomheden.

Den 3. regel hedder "48 timers reglen" og stammer oprindeligt fra EU’s arbejdstidsdirektiv. Den fastslår, at arbejdstiden for ansatte højst må udgøre 48 timer i gennemsnit per uge over en periode på 4 måneder. Den ugentlige arbejdstid kan således være længere i nogle uger, hvis den kompenseres med kortere arbejdstid i andre uger.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15