Gå til sidens indhold

Mentees rolle og udbytte

Ideen med mentorordningen er, at du som mentee indgår i et gensidigt læringsforløb, som består i sparring mellem dig og din mentor. En mentee modtager råd og vejledning af en mere erfaren person og kan tale med mentor om udfordringer og ønsker i arbejdslivet.

En mentor er en uafhængig samtalepartner. Det giver mulighed for at vende hverdagens udfordringer, frustrationer og tale om emner, du måske ikke er tryg ved at vende med en kollega eller en chef. De input, du får som mentee, vil ofte give anledning til refleksioner, afklaring og erkendelser.

Udbyttet som mentee vil blandt andet være personlig udvikling - selvledelse, selvindsigt, selvtillid mv., faglig udvikling, karriereudvikling og afprøvning af kompetencer.

Hvis du kan svare ja på ét eller flere af disse spørgsmål, kan du have fordel af at se, om du kan finde en dyrlæge, der vil være din mentor, og som matcher dine specifikke ønsker og behov:

 1. Har du lyst til at komme videre i karrieren?
 2. Har du lyst til forandringer?
 3. Er du tvunget til forandringer?
 4. Har du været på arbejdsmarkedet i nogle år?
 5. Vil du gerne skifte retning eller spor?

Sådan finder du en mentor

Vi rekrutterer løbende mentorer til ordningen. Du kan se en oversigt over de mentorer, der har tilmeldt sig ordningen ved at klikke her.

Når du har fundet en potentiel mentor

Hvis du finder en mentor, du mener vil være et godt match for dig, udfylder og sender du et ansøgningsskema direkte til den pågældende mentor fra oversigten sammen med et kortfattet CV.

Hvis mentor accepterer at være din mentor, indgår I en samarbejdsaftale og meddeler dette til sekretariatet. I vil efterfølgende få tilsendt et eksemplar af Mentor+Guiden som støtte og hjælp til jeres mentoringforløb.

Her kan du downloade et mentee ansøgningsskema, en skabelon til en samarbejdsaftale og en vejledning i udarbejdelse af samarbejdsaftalen.

Dit udbytte som mentee

Et mentorforløb kan have mange forskellige formål, former og forløb afhængigt af hvilke spørgsmål, du gerne vil have hjælp til. Derfor er det vigtigt, at du som mentee overvejer, hvad du gerne vil bruge en mentor til, når du søger en mentor.

Din mentor kan bl.a. hjælpe dig med følgende:

 • Sparring på dine karrieremuligheder
 • Indblik i en branche eller arbejdsfunktion, du finder attraktiv
 • Hjælp til at sætte ord på dine kompetencer
 • Sparring omkring jobsøgningsprocessen, ansøgninger og CV
 • At få øjnene op for nye og flere muligheder
 • Skabelse af nye kontakter

Vores forventninger til dig som mentee

 • At du er motiveret for en individuel læringsproces i samarbejde med en mentor
 • At du er indstillet på at have en aktiv rolle - både i selve samtalerne, men også praktisk i forhold til at arrangere mødedatoer osv.
 • At du vil prioritere og afsætte tid til dine møder med din mentor
 • At du har gjort dig nogle tanker om, hvad du gerne vil have ud af mentorforløbet.

Tidsforbrug

Du skal kunne mødes med din mentor et nærmere aftalt antal gange af 1-2 timers varighed inden for den aftalte periode.

Yderligere information

Ønsker du at høre mere om mulighederne for at deltage, så kontakt DDDs sekretariat Gert Aagaard van Hauen.

Kontakt

Gert Aagaard van Hauen
Chefkonsulent

Karriere / Kurser / Kompetencer / Netværk

Gert