Gå til sidens indhold

Hvilken løn har jeg som studerende ret til?

Hvad du skal have i løn som studerende, afhænger af, hvor du bliver ansat, og om der er en overenskomst. ADO rådgiver dig om løn i dit studiejob - både i det private og i det offentlige.

COLOURBOX61153766

Studiejob hos en privat arbejdsgiver

Hvis du ansættes hos en privat arbejdsgiver, findes der ingen overenskomst, der siger noget om dine løn- og ansættelsesvilkår. Du skal derfor selv aftale, hvad der skal gælde for din ansættelse.

Du vil dog på nogle områder være omfattet af rettigheder som følge af lovgivning - fx i forhold til regler om ferie, som alle er omfattet af, og regler om opsigelse og sygdom, som du kan være omfattet af, afhængigt af arbejdet.

Vi vil opfordre dig til bruge VMFs lønanbefalinger, når du skal aftale løn med din arbejdsgiver.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål til din løn, er det en god ide at kontakt ADO, så kan vi hjælpe dig med viden om, hvad der gælder for dig, og hvad der kan være til forhandling i din situation. Vi ser gerne din ansættelseskontrakt igennem og hjælper dig med at sikre, at reglerne er overholdt, inden du skriver under.

Studiejob hos en offentlig arbejdsgiver

I staten bliver du typisk ansat efter HKs overenskomst for studerende. Udover nedenstående basisløn, vil der være mulighed for at aftale individuelle tillæg.

Timeløn til studerende, overgang til nyt lønsystem

Basisløntrin Basisløn (31. marts 20212) Basisløn (inkl. pct. reg) Pensionsbidrag (15,0 %) Løn i alt inkl. pension
1 114,60 kr. 132,84 kr. 19,93 kr. 152,77 kr.

Kvalifikationstillæg grundbeløb (31. marts 2012): 3,28 kr.
Aktuelt niveau: 3,80 kr.

For veterinærstuderende, som ansættes i Fødevarestyrelsens Kødkontrol, er der indgået en særlig aftale, som du kan se nedenfor i dokumenter.

Ansat på AC-overenskomst

Hvis du har afsluttet din bachelorgrad, kan du blive ansat som bachelor efter AC-overenskomsten. Det afhænger af en vurdering af, om du skal udføre akademisk arbejde.

Se løntabellen her

Hvis du har spørgsmål til din løn, kan du altid kontakte ADO på telefon 3871 0888 eller mail ado-forhandling@ddd.dk.