Gå til sidens indhold

ISO Dyrlægen

ISO Dyrlægen er FFs certificeringsordning af dyreklinikker og dyrehospitaler. Ordningen er frivillig og den tager udgangspunkt i den internationale standard for kvalitetsledelse – ISO 9001.

ISO Dyrlægen indgår i din organisation, som en støttende mekanisme til de daglige aktiviteter og er med til, at processerne omkring de daglige aktiviteter i praksis kan gennemføres med et højt positiv output.

I din virksomhed:

  • Få styr på din klinik. Der kommer tjek på arbejdsgange og myndighedskrav
  • Forbedret intern effektivitet. Reduktion af omkostninger på baggrund af strømlining af processer i klinikken
  • En konstant og effektiv udviklingsproces, der fører til besparelser på arbejdstid og omkostninger såvel som kvalitetsforbedring
  • En forbedret position på markedet via øget tillid og samarbejdsvilje hos klienter og samarbejdspartnere.

En medarbejderkultur hvor fokusområder er:

  • Øget engagement, motivation og bevidsthed om kvalitetsaspekter blandt medarbejderne
  • Medarbejderne oplæres i til enhver tid at være i stand til at formidle og modtage informationer hurtigt og reagere herpå. Medarbejdere bliver i stand til at formidle betydningen af klienttilfredshed og procespræstationer
  • Medarbejdere er i stand til at pege på muligheder til forbedringer
  • Det bliver nemmere at ansætte personale og få vikarer
  • Samarbejde mellem klinikker, der er medlemmer af ISO Dyrlægen kan udbygges – de får samme udgangspunkt og overblik.

Styr på processerne

Du skal vælge ISO Dyrlægen, fordi det sætter fokus på og støtter op om kerneprocesserne i din virksomhed. Kerneprocesserne er selve operationerne, diagnosticeringen og konsultationen med kunden. For at du og din virksomhed kan udføre kerneprocesserne, skal der være styr på det fundementale, nemlig støtte- og ledelsesprocesserne.

ISO Dyrlægen sætter fokus på at få styr på alle processerne. Det betyder, at både dyrlæger og personale kan sænke skuldrene og undgå frygten for, hvornår næste "ildebrand" opstår.

Læs mere om processerne i praksis

Forbedret intern effektivitet

ISO Dyrlægen sætter system i ansvarsfordeling, og handler for 80 % om organisationsudvikling. ISO fordrer, at kvalitet og hensynet til kvalitet bygges ind i praksis’ kultur og i den måde, som medarbejderne tænker og agerer på.

Hvis der aldrig er tvivl om, hvem der gør hvad hvornår, så fungerer mekanismerne bare bedre og virker mere effektivt. En stor del af ISO Dyrlægen handler om ansvarsfordeling i praksis, og på at få hæftet nøglepersoner på alle processer og procedurer.

Fokus er IKKE på kontrol, men på at sætte den enkelte medarbejder i stand til at løse sine opgaver så godt som muligt – alene eller sammen med teamet – ved at forebygge at fejl opstår og ved at tænke: "Hvordan kan vi gøre det her endnu bedre?".

ISO Dyrlægen sætter system i fordelingen af ansvar og forbedrer således den interne effektivitet i praksis.

En certificering til hele virksomheden

ISO certificeringen af dyrehospitaler og dyreklinikker omfatter "hele virksomheden", hvilket betyder, at der ud over det rent veterinærfaglige også følges op på ledelses- og støtteprocesser. Det betyder på almindelig dansk, at en ISO certificering støtter op om de fleste arbejdsgange i en praksis og derfor sikrer fokus på både kvalitet og effektivitet. At det også fungerer i virkeligheden, dokumenteres gennem et udtræk over såkaldte afvigelser hos alle ISO Dyrlægens medlemmer. Den viser nemlig, at ca. halvdelen vedrører ikke-veterinærfaglige arbejdsgange. En certificering gennem ISO Dyrlægen er derfor et godt værktøj til at sikre, at alle arbejdsgange og procedurer løbende trimmes og optimeres – hermed skabes overblik og sikres tid til det vigtige … det veterinærfaglige!

Læs mere om kollektiv auditering

Det er muligt for praksisfællesskaber at få fælles medlemskab af ISO Dyrlægen. Vil du vide mere om dette, så kontakt ISO Dyrlægens hovedkontor.

Kontakt

Heidi Sommer
Kvalitetschef, ISO Dyrlægen

Administration / Udvikling

Foto Mangler

Kontakt

Ditte Hansen Esbjerg
Kvalitetskoordinator, ISO Dyrlægen

Ditte Sh