Gå til sidens indhold

Praktikophold for dyrlægestuderende

De færreste dyrlægestuderende anno 2019 er opvokset med køer og mælkeproduktion. Derfor kan lærerige praktikophold i kvægpraksis være guld værd - for både de studerende og kvægpraksis.

Faggruppe Kvæg ønsker, at flere veterinærstuderende får øjnene op for kvægpraksis som karrierevej. Faggruppen har derfor organiseret en praktikordning, hvor de studerende forud for valg af differentiering får mulighed for at komme i praktik i en kvægpraksis i en uge med transport betalt af faggruppen og logi betalt af praksis.

På den måde håber vi, at flere vil få indblik i og lyst til at specialisere sig i kvæg.

Konceptet for ordningen

  • Faggruppe Kvæg betaler de studerendes transport (max. togbillet på 2. klasse)
  • Dyrlægepraksis sørger for overnatning til den studerende fx hos en dyrlæge eller på klinikken
  • Den studerende er en uge i praktik i kvægpraksis og sørger som udgangspunkt selv for mad.

Forudsætninger for at få støtte

  • Ordningen kan ikke anvendes ved praktik, som er en del af studieordningen
  • Kun en gang pr. studerende.

Procedure for refusion af transport

Blanket til refusion af transport finder du her > Vælg "Møde- og transportgodtgørelse DDD - og ved anledning skriv "Praktikordning".

Blanketten udfyldes af den studerende, men indsendes af praksis til ddd@ddd.dk. Dette er for at sikre, at praktikken rent faktisk har fundet sted.

Hvilke færdigheder har de studerende på de forskellige studietrin?

For at de studerende skal få så meget som muligt ud af praktikopholdet, har vi sammen med underviserne på kvægdifferentieringen på KU SUND udarbejdet en beskrivelse af de studerendes færdigheder på de forskellige studietrin. Den kan måske hjælpe med at gøre praktiskopholdene ekstra relevante og lærerige i forhold til de studerendes færdigheder.

Hent oversigten her

Forventningsafstemning og gode råd

  • De studerende vil gerne prøve så meget som muligt
  • Sørg derfor for at have ekstra udstyr med i bilen (fx kedeldragter/kitler, fødekitler mv.)
  • Arranger eventuelt dagsophold på bedrifter, såfremt den studerende er interesseret i at lære mere om "praktisk landmandskab".