Gå til sidens indhold

Ansættelse af fleksjobbere

 

Kommunen kan tilkende et fleksjob til personer med væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen. Det er kommunen, der bevilger fleksjobbet, mens ansættelsen sker direkte hos arbejdsgiver. Ved fleksjobansættelser efter den 1. januar 2013 betaler virksomheden løn for det arbejde, medarbejderen udfører, og medarbejderen får et tilskud fra kommunen som supplement til lønnen.

 

Medarbejdere i fleksjob skal have en ansættelseskontrakt. Ansættelsen skal tilrettelægges ud fra medarbejderens skånebehov i forhold til arbejdstid og arbejdsopgaver. DA anbefaler, at kommunens fleksjobbevilling indgår som bilag til medarbejderens ansættelseskontrakt. 

Det er de konkrete arbejdsopgaver i ansættelsesforholdet, som definerer, hvilken overenskomst som evt. skal gælde for ansættelsesforholdet. Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, fx overenskomsterne for ansatte dyrlæger eller veterinærsygeplejersker, har medarbejderen krav på løn og ansættelsesvilkår efter relevante overenskomst. 

Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst, men der inden for medarbejderens arbejdsområde findes en relevant, sammenlignelig overenskomst, skal løn og ansættelsesvilkår fastsættes med udgangspunkt i denne.

 

Vi anbefaler, at du kontakter sekretariatet inden du indgår en aftale om ansættelse i fleksjob.

Kontakt

Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening
Telefontid er mandag-torsdag: kl. 9-16 og fredag: kl. 9-15