Gå til sidens indhold

Barsel

Er du selvstændig erhvervsdrivende, vil du under barsel eller adoption kunne modtage dagpenge fra kommunen.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, vil du under barsel eller adoption kunne modtage dagpenge fra kommunen, hvis du har opfyldt nogle betingelser.

Det er en betingelse for at få ret til dagpenge, at du inden for de seneste 12 måneder har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang (mindst 18,5 time ugentligt) i mindst seks måneder, heraf den seneste måned forud for fraværsperioden.

Fra 1. januar 2021 kan selvstændige også få kompensation fra barsel.dk.

Læs mere om barselsudligning

COLOURBOX2867937.jpg