Gå til sidens indhold

120-dagesreglen

En medarbejder kan opsiges med en måneds varsel, hvis vedkommende har været syg i mere end 120 dage inden for de seneste 12 måneder.

I overenskomsterne for ansatte dyrlæger i klinisk praksis og veterinærsygeplejersker samt elever er det muligt at aftale med den ansatte, at 120-dagesreglen er gældende. Det vil sige - hvis den ansatte har været sygemeldt i 120 dage på et år, har du ret til at opsige vedkommende med løbende måned plus 1 måneds varsel.

Men det er vigtigt, at du undervejs har registreret præcist, hvor mange sygedage den ansatte har haft. Opsigelsen skal nemlig falde i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage (senest 3–4 dage efter), og mens den ansatte stadigvæk er sygemeldt. Følgende 3 betingelser skal således være opfyldt:

  1. Medarbejderen skal inden for de senest forløbende 12 måneder have oppebåret løn under sygdom i 120 dage i alt (inkl. søn- og helligdage)
  2. Opsigelsen skal ske i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage
  3. Opsigelsen skal ske, mens medarbejderen endnu er syg

Det beregnes således:

Hvis den ansatte er fuldtidssyg fra mandag og hele ugen, men kommer på arbejde mandag ugen efter, skal du ikke tælle lørdag og søndag med. Er den ansatte derimod løbende fuldtidssygemeldt tæller lørdage, søndage og helligdage med i de 120 dage.

Delvist sygemeldt

Er man deltidssygemeldt, er det kun de faktiske fraværstimer, der tæller med, og weekender eller andre arbejdsfri dage kan derfor ikke længere indgå i beregningen. Hvis en medarbejder fx normalt arbejder 32 timer og er deltidssygemeldt med 16 timer beregnes det således 16/32 x 5 = 2,5 sygedage.

Beregningsmetoden for en deltidssygemelding adskiller sig fra en fultidssygemelding, hvor praksis er, at weekender, helligdage og evt. andre arbejdsfri dage netop skal medregnes i opgørelsen af de 120 sygedage, når en medarbejder er fuldtidssygemeldt.

Arbejdsgiver kan afvise delvis sygemelding

Som arbejdsgiver har du ikke har pligt til at acceptere en delvis sygemelding fra en medarbejder. Du må således gerne takke nej til en funktionærs delvise arbejdskraft, selvom det medfører, at funktionæren fortsat vil være fuldtidssygemeldt. I forhold til beregningen af funktionærens 120 sygedage, er du dermed berettiget til at tælle fulde sygedage, hvor medarbejderen modtager løn, med i opgørelsen af de 120 sygedage. Og det gælder altså også, selvom det er dig som arbejdsgiver, der har afvist at benytte funktionærens delvise arbejdskraft.

DA anbefaler, at du kontakter sekretariatet inden du vælger at opsige en medarbejder ved brug af 120-dagesreglen.

Kontakt

Anja Strange
Kontorfuldmægtig

Arbejdsgivere og Selvstændige

Anja Strange

Kontakt

Tina Helena Dahlmann Jordt
Forhandlingskonsulent

Arbejdsgivere og Selvstændige

Tina Hjordt