Gå til sidens indhold

Det Koordinerende Formandskab (KFS)

IMG 1938

Det Koordinerende Formandskab (KFS) består af repræsentanter for de fire foreninger (DDD, DA, ADO og VeL), som i fællesskab udgør enhedsforeningen. KFS er også bestyrelsen i Fællesadministrationen for Dyrlægeforeningen I/S, der er den juridiske enhed, som administrerer personale mv. og lever ydelser til de fire foreninger.

KFS fastsætter Fællesadministrationens rammer, prioriteringer og mål i samarbejde med sekretariatets direktør, mens hovedbestyrelsen forestår den veterinærfaglige ledelse af Den Danske Dyrlægeforening.

De fælles udgifter i sekretariatet fordeles efter en forhandlet udgiftsfordelingsnøgle, der blandt andet baserer sig på medarbejdernes tidsregistreringer.

Repræsentanter i KFS:

  • Hanne Knude Palshof (formand DDD)
  • Ida Tingman Møller (formand ADO)
  • Mikkel Markussen (formand DA)
  • Frederik Meyland-Smith (formand VeL).